Samtrafikk

TDC tilbyr samtrafikk. For tiden er termineringsprisene NOK 0,054 for samtaler til mobil og 0,006 for samtaler til fastnett. Det er ikke startavgift på samtalene. Terminering av SMS koster NOK 0,35 pr stk.