TDC Nordic IP VPN
Styrk organisasjonen med samlet kommunikasjon

Med TDC Nordic IP VPN får dere et multiservicenett som kan håndtere all kommunikasjonen i én enkelt løsning: data, tale og video. Et multiservicenettverk gir, utover enklere administrasjon og lavere driftskostnader, også bedre forutsetninger for å opprettholde en sentral sikkerhetspolicy.

TDC Nordic IP VPN er en ekte nordisk kommunikasjonstjeneste. Med egne salgs- och supportorganisasjoner i alle nordiske land kan dere velge mellom sentralisert eller lokal support.

Vi kan ta alt ansvar for drift og vedlikehold, med service og support døgnet rundt – alt til et garantert servicenivå både hva gjelder tilgjengelighet og kvalitet. Vårt utgangspunkt er at kundenes kjernevirksomhet er viktigere for dem enn administrasjon og vedlikehold