TDC Ethernet VPN

Styr bedriftsnettverket med eget utstyr

For den som vil styre bedriftsnettverkets IP-kommunikasjon med sitt eget utstyr, er Ethernet VPN en meget kraftig og fleksibel tjeneste. Den kan sammenlignes med en Ethernet-bryter som binder deres lokaliteter sammen, og der alle kommuniserer direkte med alle i en såkalt «full mesh». Dette gir dere friheten til selv å styre trafikken på IP-nivå.

Med TDC Nordic Ethernet VPN kan du koble sammen de lokale nettverkene – uansett om det er snakk om kontorer, butikker eller verksteder. Ethernet VPN baseres på TDCs stamnett, noe som garanterer høy driftstilgjengelighet. Denne løsningen gjør det dessuten mulig å bruke deres eksisterende IP-struktur.

Fire fordeler

  • Kostnadseffektivitet. IT-miljøet utnyttes på en mer effektiv måte ved at man eliminerer flaskehalser i nettverket.
  • Sikkerhet. Trafikksepareringen beskytter effektivt mot sikkerhetstrusler.
  • Fleksibilitet. Med TDC Nordic Ethernet VPN kan løsningen vokse med bedriften.
  • Nordisk. Dette innebærer at arbetsmetodene kan beholdes over landegrensene, og at investeringene gjøres sentralt.