TDC Wholesale er Nordens mest erfarne og komplette leverandør av telekom-tjenester til internasjonale og nasjonale operatører, lokale netteiere, systemintegratører og partnere. Vårt hovedfokus er å levere kvalitetstjenester med høy funksjonalitet og driftsstabilitet, produsert over egen infrastruktur og tjenesteplattform. TDC utnytter alle aksessformer som fiber, DSL, HFC, radio linjer og mobil, for å kunne levere stabile tjenester på den best tilgjenglige infrastrukturen. TDC samarbeider tett med lokale netteiere der vi selv ikke har egen infrastruktur fremfor å investere i konkurrerende nett i våre partneres regionale områder.

Produkter

TDC Wholesale tilbyr tale og datatjenester tilpasset det norske og nordiske markedet. Vår Wholesale produktportefølje inneholder alt fra tradisjonell telefonitrafikk til høy kapasitets IP tjenester med et stort utvalg av tilleggstjenester. TDC har et nordisk nettverk som dekker Norge, Sverige, Finland and Danmark, samt at vi har samtrafikkpunkter i Hamburg, Frankfurt, Amsterdam og London.

Her er et liteutvalg av TDCs tjenester: