I første fase gjelder avtalen med TDC fiber til alle Telias basestasjoner i Stavanger og Sandnes, men den åpner opp for å benytte deres fiber også i andre områder der TDC har fiber.

– Vi er svært glade for denne avtalen med TDC, og gleder oss til å kunne tilby kundene i Rogaland et nett med enda bedre kvalitet og kapasitet, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge.

Avtalen med TDC føyer seg inn i rekken av fiberavtaler Telia har inngått det siste året, som med BKK Digitek i Bergen/Hordaland, Broadnet i Oslo og Østfold samt Eidsiva Bredbånd i Hedmark, Oppland og Øvre Romerike. (lenker til pressemeldinger)

– Vi har tidligere sagt og bevist ved de avtalene vi hittil har inngått, at vi skal bidra til at den norske mobilnettinfrastrukturen skal bli mer robust. Å inngå fiberavtaler med nasjonale og regionale  aktører er et viktig grep for å nå den ambisjonen, og nå viderefører vi dette arbeidet til nok en ny region. TDC er en spennende partner for oss, og avtalen sikrer oss tilgang til en omfattende fiberinfrastruktur i første omgang i Stavanger og Sandnes-området. Det er svært viktig for oss å fortsette jobben med å sikre enda bedre opplevelser for Telia-kunder idet både de og vi møter fremtidens tekniske behov, fortsetter Wigum.

Stadig større på kritisk infrastruktur

Get TDC er en betydelig aktør i det norske privat og bedriftsmarkedet. Selskapet leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastrukturen til mange av landets aller største virksomheter som politiet, Forsvaret og Tolletaten. Selskapet inngår i TDC Group, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon.

– Rammeavtalen med Telia bekrefter vår posisjon som infrastruktureier og det gode sporet vi er inne i, nemlig å bli en viktig leverandør av infrastrukturen Norge skal bygge videre på fremover. Sammen med Telia bidrar vi til et mer robust nasjonalt mobilnett, noe som kommer folket i Rogaland til gode i første omgang, sier Kai Løvdal, salgsdirektør i TDC Wholesale.

Sikrer utviklingen mot 5G

– Vi vil sikre gode tekniske og økonomiske løsninger i regionene, og med avtaler på plass i flere regioner, både i Oslo, Innlandet, Hordaland, Østfold og nå Rogaland er vi godt i gang med å etablere en egen fiberbasert infrastruktur for vårt mobilnett. Det sikrer utviklingen mot 5G hvor vi får full kontroll over eget nett og tjenesteproduksjon. 5G-teknologien vil gjøre sitt kommersielle inntog i løpet av de neste årene, og kontroll på eget nett vil være en viktig premissgiver for en rask innføring av 5G, avslutter Wigum.

Telia er i løpende dialog med flere lokale fiberoperatører i ulike deler av landet.