Mål ikke verdien av deres Unified Communication- investering i antall tekniske muligheter, men i brukernes glede over å benytte systemet. Slik lyder oppfordringen fra en TDC ekspert som også understreker viktigheten av en ofte underprioritert disiplin.

Det er ca 10 år siden Unified Communications bølgen sakte begynte å rulle over Norge og resten av verden. Salgsargument var at man med riktig UC verktøy kunne oppnå en langt mer sammenhengende, strømlinjeformet og effektiv kommunikasjon mellom medarbeidere og samarbeidspartnere.
«Gevinsten i UC er fortsatt utrolig,» sier Mikkel Daa Hansen, som jobber som salgsdirektør i TDC Solution Sales i Danmark. «Problemet den gang var at løsningene i hovedsak ble solgt på grunn av teknikken og ikke brukeropplevelsen. Det satt kanskje 10 menn i IT-avdelingen, som hadde kjøpt UC-verktøyene og som visste hvordan man brukte dem. For resten av organisasjonen gikk derimot verdien tapt fordi verktøyene aldri ble brukt. »

All makt til brukerne

Tilgangen til IT-investeringer ble vesentlig endret da smarttelefoner, nettbrett og apps begynte å oversvømme markedet og samtidig dikterte en ny dagsorden der brukeren var i sentrum. Da kom også erkjennelsen av at hvis brukeren ikke var i stand til å bruke verktøyet – enten det dreide seg om hardware eller software – så var ikke verktøyet godt nok.
«Den tankegangen har nå funnet veien til verktøyene som finnes innen Collaboration. Leverandørene har endelig funnet ut at verdien av en UC- installasjon først kommer når brukerne faktisk bruker løsningen. Leverandørene gjør derfor endelig det de kan for å lage så enkle og brukervennlige løsninger som mulig, «sier Mikkel Daa Hansen.

Consumerization og simplification

Conzumerization er fenomenet der løsninger på forbrukermarkedet vandrer over og tas i bruk også i bedriftsmarkedet. Begrepet oppstod da man så at mange brukere ikke ville bli tvunget over på tungvinte bedriftsløsninger, men som isteden tok i bruk digitale verktøy som de benyttet privat også på jobb.
«Du kan si det som at det har kommet en forenklingstrend i markedet, og vinnerne er de som er i stand til å forenkle kundenes IT. Dette innebærer at brukere heller vil ha litt funksjonalitet som de forstår, enn mye funksjonalitet de ikke forstår. Verdien ligger utelukkende i den praktiske anvendelsen, «sier Mikkel Daa Hansen.

Altfor lett å gjøre feil

Han forteller videre om en stor leverandør for videokonferanser som har gjennomgått akkurat en slik brukerorientert produktutvikling. Leverandøren har alltid solgt kvalitetsløsninger. Men tidligere ble videosystemene betjent av en rekke manuelle inntastinger via en tradisjonell fjernkontroll.
«Dette innebar at det først og fremst var superbrukere som brukte løsningene. Løsningen var rett og slett for vanskelig – og det var for lett å gjøre feil. I dag har leverandøren erstattet fjernkontrollen med en berøringsskjerm som er langt mer intuitiv å bruke, og langt flere bruker videokonferanser i dag, «sa Mikkel Daa Hansen.

Husk å følge opp investeringen

Som et siste, men ofte oversett poeng, understreker Mikkel Daa Hansen at IT-løsningene aldri får noen verdi for virksomheten, med mindre de forankres i organisasjonen. Vanligvis legger både kjøper og selger mest energi i den innledende fasen der de sammen definerer formålet med IT-investeringen. Det er dessverre langt mer sjelden å møtes igjen seks måneder etter utrullingen for å vurdere om løsningen har møtt alle forventningene.
«Det handler om å komme så nær den maksimale utnyttelsen av sin Unified Communication-investering som mulig. Da må man huske at man først får den innsikten i en evalueringsfase. Dessverre er det ofte en del man ofte glemmer. Det er en skam – og i noen tilfeller også ren sløsing med penger, «avslutter Mikkel Daa Hansen.