IT-kriminalitet har økt med 77% det siste året, og hackerangrepene blir stadig blir mer avanserte. Samtidig mener 79% av de sikkerhetsansvarlige at den største trusselen ligger i brukerne selv. Trusselen mot IT-sikkerhet er stor, og vi må forberede oss på en usikker IT fremtid.
Har du satt nok fokus på IT-sikkerheten i din virksomhet?

Det er blitt nærmest dagligdags å høre historier om at private og offentlige virksomheter har blitt utsatt for angrep fra skadelig programvare fra nettkriminelle. Nylig har blant annet en rekke kommuner åpent fortalt hvordan deres system har blitt infisert med såkalt ransomware, der bakmennene krypterer filer, og forlanger løsepenger for å dekryptere filene igjen. Ren utpressing altså. Dagens IT-angrep varierer i omfang, effekt og tilnærming, men de har én ting de felles – de er  alle svært målrettet.

Økningen i tilfeller av datasvindel, som i politiets statistikk dekker IT- og Internett-kriminalitet, innebærer blant annet at dansk politi har besluttet å etablere et nasjonalt senter for å bekjempe og forebygge datakriminalitet. Alvorlighetsgraden understreker at ingen virksomheter kan se seg trygg på å forskånes verken for spam e-post, hacking eller potensiell industrispionasje via Internett.

Tar din virksomhet IT-sikkerhet på alvor?

Angrep på systemet

En type angrep er såkalte DDoS angrep (Distributed Denial of Service), som er et overbelastningsangrep der avsenderen drukner mottakerens systemer med henvendelser slik at de krasjer. DDoS angrep kan være farlige, ettersom stadig flere virksomheter baserer seg helt eller delvis på internett-baserte forretningsmodeller, eller er avhengige av at systemene er oppe og går uten avbrudd. Virksomheten kan derfor risikere å stoppe helt opp hvis kriminelle lykkes i å eksempelvis legge virksomhetens hjemmeside ned. Mange tenker kanskje at de ikke er i faresonen for å bli rammet, men historien viser at hvem som helst kan bli berørt.

Er deres hjemmeside beskyttet mot DDoS angrep?

Trusselen kan sitte ved siden av deg

Den sterke utviklingen innen forbrukerelektronikk innebærer at ansatte i stadig større grad tar med seg private gadgets og vaner på jobb. Dette utfordrer IT-sikkerheten på en helt ny måte enn tidligere, og medarbeiderne i din virksomhet har garantert brutt gjennom den digitale sikkerhetsmuren selv om du kanskje ikke er klar over det.

Har du laget en beredskapsplan hvis virksomheten blir truffet av en intetanende bruker?

Er du også overveldet?

Man hører nye og komplekse sikkerhets- og trussels-uttrykk overalt: Virus. Malware. Ransomware. Firewall. Phishing. Botnet. Zero Day Exploit. Social Engineering. Uttrykkene er mange.

En melding fra IT-avdelingen kan derfor tidvis fremstå ganske kryptisk. Hvis du allikevel forstår hva som menes med de ulike ordene og uttrykkene vi du være i bedre stand til å hjelpe sikkerheten på veien. God sikkerhet er nemlig helt avgjørende for mange bedrifter for å drive en god og trygg virksomhet.

Les også: En ordbok for sikkerhets skyld