Du har sikkert for lengst sett det i øynene: Møter ansikt til ansikt er de mest ærlige. Å ha øyekontakt påvirker nemlig i stor grad en dialog, ikke minst i møter hvor det tas store og vanskelige avgjørelser. Ny forbrukerelektronikk som ansatte tar med seg på jobb, gjør videokommunikasjon til en ny trend.

«I fritiden er de vant til å være konstant online. De pleier å kommunisere hvor som helst. Og de tar det for gitt å kunne integrere e-post, dokumenter, bilder, videoer, sosiale medier og andre elektroniske tjenester. Det skaper en forventning om et nytt nivå av mobilitet også i arbeidslivet, og det har derfor blitt svært utbredt at ansatte tar sine vaner og sine smarttelefoner og nettbrett med på jobb. Alt dette gjenspeiler det faktum at måten mennesker kommuniserer med hverandre på er i endring. Og denne utviklingen kan virksomheter dra nytte av ved å gjøre video til en naturlig del av hverdagen til de ansatte. Når ansikt-til-ansikt-møter blir utbredt i hele organisasjonen, vil virksomheten nemlig kunne dra nytte av fordelene direkte øyekontakt gir, i motsetning til dagens situasjon der videokonferanser gjerne er reservert ledelsen i selskapet og finner sted i dyre konferanserom» sier Jesper Klitgaard, som er avdelingssjef i TDC datterselskap NetDesign.

Hele verden er møterommet

«Med video kan virksomheten oppnå optimal verdi av møter hvor som helst og på alle nivåer i organisasjonen. Så mitt råd er å integrere videokonferanser inn i virksomhetens hverdag «, anbefaler Jesper Klitgaard.

Før måtte mennesker flytte seg dit videoutstyret var. Dagens virksomheter må være bevisste på at det nå nærmest automatisk er videoutstyr der menneskene er.

«Rent praktisk kan fasiliteter for videomøter etableres både enkelt og billig. Fremtidens video blir allestedsnærværende og krever mindre formelle omgivelser, og vi er ikke lenger begrenset av verken geografi eller teknologi. Teknisk sett er det mulig å integrere og involvere en person via bærbar PC eller mobil på akkurat samme måte som møtedeltagerne som sitter i møterommet. Jeg avliver absolutt ikke virksomhetens videomøterom med store skjermer som er designet for større møter. Men kollegaen som sitter hjemme, som er på farten, eller på en topp i alpene, kan nå delta også han så lenge det er tilstrekkelig nettverksdekning der han er. Og dette muliggjør helt nye arbeidsscenarier og produktivitetsgevinster. »

Video – kan også benyttes til kundesupport og kommunikasjon

Ettersom virksomheter blir stadig mer vant til å bruke video i møter, vil det automatisk åpne seg også andre måter å bruke video:

  • Med video kan for eksempel medarbeidere på kundeservice både i B2B og B2C-support, enkelt forklare og demonstrere kompliserte produkter og tjenester for kunder.
  • På samme måte som forbrukerne bruker video for å vise hvem de er, kan virksomheten bruke video internt når ledelsen har viktig informasjon på hjertet
  • I sin eksterne presentasjon av produkter og tjenester, kan bedrifter og virksomheter bruke små videoer med visuelle presentasjoner for å heve både persepsjon og relasjonsbygging.

Fordelene med videomøter

  • Øyekontakt gjør møtedeltagerne mer nærværende og gir en følelse av et fysisk møte
  • Reiseaktivitet og reisekostnader blir redusert
  • Medarbeidernes tid utnyttes bedre
  • Virksomheten kan bedre møte behovene til de ansatte om work-life blanding
  • Høyere møtekvalitet sammenlignet med telefonmøter
  • Kunder og samarbeidspartnere kan integreres i videokonferanser via en vanlig nettleser
  • Muligheten for video-konferanse ved hjelp av smarttelefonen man alltid har på seg, styrker bruken av video generelt i hele organisasjonen