Mange kommuner, bedrifter og borettslag sitter i dag på et kablet nettverk for TV, og vurderer hvordan denne investeringen skal møte en fremtid med innhold som leveres i stadig større grad via nettet.

Løsningen flere nå velger er en unik TV-sentral fra GET TDC som distribuerer digitale TV-signaler uten behov for en dekoder per TV-punkt. Løsningen innebærer at man istedenfor å sette ut dekodere på hvert enkelt rom, kobler en sentral boks til det interne spredenettet som distribuerer digitale TV-signaler til alle rom.

Den sentraliserte løsningen jobber på kryss og tvers av koaksialnettverk, hybridfiber og IP-nettverk, for å utnytte alle mulighetene til å nå seerne med innhold akkurat der det passer seerne best. GET TDCs løsning muliggjør også at man kan distribuere egenprodusert informasjon via et enkelt HDMI-grensesnitt.

Dekoderfri løsning, enklere administrasjon

– Dette er hele TV-sentralen, sier Dennis Warnaar, systemingeniør hos GET TDC, og legger hånden på boksen.

Hele TV-sentralen? spør vi. TV-sentraler har til nå liknet 70-tallets datarom mer enn 2000-tallets serverparker, så det er litt vanskelig å se for seg.

– Jepp, hele TV-sentralen er samlet i denne boksen, svarer han. Der kan hele kabel-TV-tilbudet til for eksempel en kommune samles, og fordeles videre ut kombinert med egenprodusert innhold fra kommunen.

Som en demonstrasjon har Dennis satt opp en fjernstyrt mini-PC som er koblet rett til TV-sentralen. Slik kan innholdet kommunen lager sendes ut til alle mottakere i nettverket, om de befinner seg på gamle TV-er eller sitter på kontor med en PC-klient.

Flere nyere TV-er kan hente innhold rett fra IP-nettet, og trenger ikke spesiallagde koaksialnettverk og dekodere lenger.

Dermed er det lettere for kommuner, bedrifter og institusjoner å vise innhold som informasjonskanaler, lokale konserter og annet egenprodusert innhold.


Denne boksen er alt kommunen trenger for å kunne distribuere høykvalitets tv og informasjon til sine brukere.

TV via unik TV-sentral

For en kommune på Vestlandet var løsningen å gå hyperlokalt da de valgte GET TDCs sentraliserte TV-løsning. Faktisk så lokalt at seremonier i den lokale kirken nå sendes til alle eldrehjem via kommunens eget nettverk, som er en blanding av kabel-TV og IP-teknologi. Dette var til stor glede for de på eldrehjemmene som hadde vanskeligheter med å komme seg ut.

Et av målene for den nye TV-sentralen var å kutte ned på muligheter for feil som oppstår under drift, og unngå nedetid på tjenesten.

Et like viktig mål var å la alle som jobber for kommunen, for eksempel innen helse og omsorg, å kunne konsentrere seg om den viktige jobben de gjør hver dag, og ikke måtte tenke så mye på teknologien rundt seg.

– Betjeningen skal drive med det de kan best: helse og omsorgstjenester, og ikke være TV-konsulenter. Er det noe som er i bruk på en institusjon er det TV-systemet.

GET TDC sitt nye system har vært svært stabilt, og Dennis opplever nå at han slipper å bruke sin tid på drifting av kundenes TV-nettverk, og kan fokusere på å utvikle løsningen videre isteden.

– Vi har hatt flere TV-sentraler i drift i et halvt år nå, og vi har aldri opplevd brudd. Målet er jo at løsningen er så god at alt går av seg selv og at betjeningen slipper å bekymre seg for tekniske problemer.

Bedrifter etterspør TV-tjenester

– Det er også er en stor økning i etterspørsel av TV-tjenester til bedrifter generelt sier Dennis. For bedrifter kan det være uheldig at ansatte ønsker å se på, for eksempel et stort sportsarrangement, i et hjørne av skjermen mens det jobbes. Ikke fordi det nødvendigvis er uproduktivt, men fordi det tar massiv kapasitet fra nettet når hundrevis av PC-er skal laste samme TV-sending separat.

Med den sentraliserte TV løsningen fra GET TDC kan kundens ansatte se live tv, også på PC-og Mac-klienter, uten at det makser ut bedriftens bredbåndskapasitet.