TDC sin strategi

Kun for bedrifter
TDC fokuserer kun på bedriftsmarkedet, og vet mye om målgruppens behov. Dermed kan vi tilby tilpassede løsninger til et krevende kundesegment, der velfungerende data- og telekommunikasjon ofte er bedriftskrittisk.

Eget nett
TDC har som eneste operatør et fiberoptisk bredbåndsnett i Norden. Stamnettet har lokale aksessnett til de største byene i Norden. Dette gir kundene våre maksimal frihet til å kommunisere gjennom ubegrenset nettkapasitet.

Med Norden som marked
TDC har hele Norden som marked, og tjenestene våre er ikke begrenset til kun ett land. Dermed er det mulig å bare ha en leverandør for data- og telekommunikasjon i hele Norden.

Å tilby data, telefoni og Internett
TDC tilbyr løsninger innen data-, tele og Internettkommunikasjon. Vi tilbyr de beste kommunikasjonsløsningene og har veldig fordelaktige priser sett i forhold til ytelsene våre.

Førsteklasses service
TDC har førsteklasses kundeservice som en av sine hovedstrategier for å beholde og tilfredsstille nåværende kunder. Dette er også viktig når man skal tiltrekke seg nye kunder. Vi jobber alltid med å forbedre og utvikle servicen til kundene våre.