TDCs historie og eierstruktur i Norge

TDC trådte inn på telefoni- og bredbåndsmarkedet i Norge ved å kjøpe seg inn i E-Co Energis daværende teleselskap, ElTele Øst As. Fra juni 2002 var selskapet heleid av TDC A/S, og etablerte felles plattformer for varer og tjenester og en felles langsiktig strategi for det nordiske hjemmemarkedet.

Song Networks AS hadde utspring i selskapet Tele1 Europe som ble grunnlagt i 1995. Selskapet ble børsnotert i 2000, og utbygging av det lokale fibernettet startet samtidig. Selskapet skiftet navn til Song Networks i 2001 og kjøpte Euroringen av Enitels konkursbo i 2002.

I november 2004 fikk TDC godkjent kjøp av Song Networks av de nordiske konkurransemyndighetene. Med dette oppkjøpet ble TDCs rolle styrket spesielt i Sverige og Finland, men også TDCs forretning i Norge ble kraftig utviklet.

TDCs dominans i det nordiske markedet ble ytterligere forsterket i november 2014, da TDC fikk godkjent kjøp av Get. TDC ble med dette suverent størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd, og Nordens tredje største aktør på mobil.

TDC har etter kjøpet av Get 80 000 kilometer med høyhastighet infrastruktur – tilsvarende to ganger rundt jorkloden, egne linjer til USA og Europa, og ca 9 millioner abonnement, hvorav 6,4 av disse er i privatmarkedet.

Den 17. juli 2018 inngikk Telia avtale om å kjøpe Get TDC Norge. Det nye sammenslåtte selskapet blir en fullverdig totalleverandør og en industriell utfordrer i markedet. Det sammenslåtte selskapet vil ha omlag 2,3 millioner mobilkunder, og omlag 1,8 millioner mennesker vil være brukere av bredbånd- og TV-tjenestene til Get og TDC hver dag.

Fra 15.oktober 2018 har TDC AS (org.nr. 971 054 905) endret foretaksnavn til Telia Telecom Services AS. Dette påvirker ikke våre kunder, og alle kontaktpunkter videreføres.