TDC hovedkontor i Oslo

Besøksadresse: Maridalsveien 323, 0872 Oslo
Postadresse: Postboks 4400 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: 02150

Avdelingskontorer:

TDC, Bergen
Besøks/Postadresse: Fjøsangerveien 50B, 5059 Bergen
Tlf: 02150

TDC, Stavanger
Besøksadresse: Ipark,
Prof. O. Hansensvei 7A, 4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf: 02150

TDC, Trondheim
Besøks/Postadresse: Brattørkaia 15B, 7010 Trondheim
Tlf: 02150

TDC, Kristiansand
Besøks/Postadresse: Østre Strandgt 80, 4608 Kristiansand S
Tlf: 02150

TDC, Arendal
Besøksadresse: Strømsbusletta 4, 4847 Arendal
Tlf: 02150

TDC, Porsgrunn
Besøks/Postadresse: Moheim Næringspark, Moen 10, 3948 Porsgrunn
Tlf: 02150