LØNNSOMME KOMMUNIKASJONSLØSNINGER FOR NÆRINGSLIVET

TDC er en betydelig aktør i det norske markedet, og leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastrukturen til mange av landets aller største virksomheter.

TDC i Norge leverer moderne og komplette kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Vi eier og drifter vårt eget fiberbaserte multitjenestenett i og rundt 80 av de største byene i Norden og driver konstant utvikling av nye fremtidsrettede kvalitetstjenester, som kan aktiveres når kunden selv ønsker. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et av Europas mest robuste og moderne langdistansenettverk.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo og vi har avdelings-kontorer lokalisert langs kysten fra Oslo til Bergen og i Trondheim.

VIKTIG INFORMASJON OM ENDRING AV FORETAKSNAVN
Fra 15.oktober 2018 har TDC AS (org.nr. 971 054 905) endret foretaksnavn til Telia Telecom Services AS. Dette påvirker ikke våre kunder, og alle kontaktpunkter videreføres.