Mer enn en moderne oppslagstavle

Bedrifter velger i dag større grad visuelle kommunikasjonskanaler fordi det viser seg å være lang mer effekt enn statisk kommunikasjon. Digital Skilting er en dynamisk, kostnadsbesparende og effektiv løsning for å tre inn i verden av visuell kommunikasjon.

Med TDC infoskjerm får du som avsender en unik mulighet til å henvende deg til forbrukerne i situasjoner hvor informasjonsbehovet er størst og der de er mest mottagelige for ditt budskap.

I varehandelen innebærer det å kommunisere med kundene en-til-en, og påvirke i beslutningsøyeblikket. For bedrifter kan egne internkanaler sikre at all informasjon som kommuniseres er enhetlig, oppdatert og tilgjengelig.

Infoskjermer er enkelt å ta i bruk og passer alle bedrifter, uansett størrelse og kommunikasjonsbehov. Riktig plassering og relevant innhold sikrer mer oppmerksomhet og øker effektivitet og lønnsomhet.

  • TDC INFOSKJERM ER 100% SKYBASERT
  • PROAKTIV OG DRIFTES AV TDC
  • BRUKERVENNLIG – ENKELT Å PUBLISERE INNHOLD
  • KOSTNADSEFFEKTIVT – VELG LISENS ETTER BEHOV

 

Kontakt oss på 02150 eller klikk her hvis du vil ha hjelp til å finne riktig løsning for din virksomhet.