Enkel administrasjon og unik innsikt

WiFi fra TDC gir deg enkel administrasjon av bedriftenes trådløse nettverk. Med WiFi Intelligence får du også innsikt i kunders og medarbeideres bruk av nettverksressursene, også på tvers av avdelinger og filialer. Takket være innovativ skyteknologi får du en oversiktlig administrasjonsplattform, hvor du kan analysere det trådløse nettverket. Det sikrer en god nettverksoversikt og viser hvem som bruker hvilke ressurser. Du kan selv administrere gjestetilgang.

Hvem har nytte av løsningen?

Salg og kundeservice
Med TDC WiFi Intelligence får du kartlagt bruken av det trådløse nettverket. Har du for eksempel et gjesteområde eller møtelokaler, kan du sikre at kunder og andre gjester som oppholder seg der får tilgang til nettverket, slik at de får et godt inntrykk av bedriftens servicenivå. I detaljhandelen kan man f.eks. få innsikt i kundens adferd og om hvordan butikkens innredning fungerer.

Ledelse og økonomi
På ledelsesnivå sikrer TDC WiFi Intelligence deg en unik innsikt i bruken av virksomhetens trådløse nettverk. Du kan ta ut rapporter og analyser både på overordnet nivå og helt ned på detaljerte punkter, og sikrer deg dermed et bedre beslutningsunderlag for å eksempelvis tilrettelegge vaktplaner, innrede butikken hensiktsmessig, og sikre løpende vurderinger av det forretningsmessige utbyttet av det trådløse nettverket.

IT og administrasjon
For IT-administrator er TDC WiFi et viktig hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Du får, via et oversiktlig dashboard, innsyn i hele det trådløse nettverket, hvordan det blir brukt, og hvordan det kan optimeres. Du kan bryte ned dataene på en lang rekke områder og får dermed konkrete data på nettverkets status.

 

Kontakt oss på 02150 eller klikk her hvis du vil ha hjelp til å finne riktig løsning for din virksomhet.