Nedetid er fortid

Man kan ikke forestille seg å drive en virksomhet i dag, hvis man ikke er i stand til å kommunisere digitalt – enten det er med omverdenen eller internt i organisasjonen. Derfor er et godt nettverksdesign også nødt til å ta høyde for uforutsette hendelser som kan føre til brudd. Selv den minste nedetid kan koste dyrt målt i både omsetning og omdømme.

TDC sitt kjernenett er bygget på en redundant infrastruktur. I tillegg kan TDC tilby redundans til den enkelte lokasjon, både på aksesslinje og utstyr (CPE). En sekundær løsning vil dermed alltid være klar til å ta over hvis den primære skulle svikte.

4G redundans
TDC wireless redundans er en løsning som supplerer dine kobber- eller fiberforbindelser med en mobil dataforbindelse. Det vil si at du beholder forbindelsen hvis kablene for eksempel skulle bli gravd over, eller hvis annet utstyr feiler. Omruting av trafikk skjer automatisk, slik at driften kan fortsette upåvirket.

Kabelbasert redundans
TDC tilbyr ulike produkter for å sikre oppetiden, for best mulig å ivareta kost/nytte-forhold for hver enkelt kunde og lokasjon. Våre kabelbaserte alternativer ivaretar dine ulike behov mht. kapasitet og sikring ved utstyrsfeil.

 

Kontakt oss på 02150 eller klikk her hvis du vil ha hjelp til å finne riktig løsning for din virksomhet.