Proaktiv drift oppdager og reparerer feil «før» kunden opplever det

TDC sitt kjernenett er bygget på redundante ring infrastrukturer. Ved eventuelle feil vil datatrafikken gå en annen vei.

Stamnettet overvåkes 24/7/365 mht. belastning, kapasitet og funksjon- slik at vi alltid skal kunne levere forventet tjenestekvalitet og 100% oppetid.

Ved å proaktivt overvåke- og oppgradere stamnettet sikrer vi at du som kunde også i fremtiden skal kunne få markedsledende tjenester fra TDC.

TDC tilbyr i tillegg en «Proaktiv Drift» tjeneste på aksess linjene inn til bedriftens lokasjoner.

Vi starter da umiddelbart feilsøking og tar kontakt med kunden straks det er mistanke om at en aksess er uten forbindelse.

Ved kjøp av redundante aksesser, kabel eller 4G, vil TDC alltid proaktivt overvåke og rette eventuelle feil på aksessene.

Proaktiv Drift gir den suverent beste garanti for optimal driftssikkerhet og risikominimering av ditt nettverk døgnet rundt, 365 dager i året!

 

Kontakt oss på 02150 eller klikk her hvis du vil ha hjelp til å finne riktig løsning for din virksomhet.