Knytt virksomhetens lokasjoner sammen i ett sikkert nett

IP VPN fra TDC er et multitjenestenett som knytter virksomhetens lokasjoner sammen i et sikkert, fleksibelt og kostnadseffektivt datanett. Alt realisert i TDCs fiberbaserte kjernenett.

Med IP VPN får virksomheten «ett» fullverdig nett for overføring av ulike typer trafikk som data, IP-telefoni, videokonferanser, gjestenett, TV og alarmer etc.

IP VPN fra TDC gir deg mange fordeler:

Lønnsomt
Med ett nett for alle behov senker man kostnadene til infrastruktur, drift og vedlikehold. Multitjenestenett handler ikke bare om kostnadsbesparelser, men om å skape en plattform for nye løsninger og tjenester som kan øke produktiviteten- og forbedre resultatene.

Trygt og alltid oppe
TDC IP VPN er tilknyttet TDC sitt stamnett med proaktiv drift og varsling. Stamnett er bygd opp i ring strukturer som gjør at datatrafikken går en annen vei ved eventuelle feil. Sammen med 4G backup på aksessen gir det din bedrift mulighet for 100 % oppetid!

Enklere og fleksibelt
Ett nett for all kommunikasjon er enklere! Multitjenestenettet er fleksibelt og skalerbart; man kan lett oppgradere båndbredde, koble til nye lokasjoner eller flytte eksisterende – med full funksjonalitet.

TDC Ethernet VPN
E VPN er et Lag 2 produkt som gir kunder mulighet til å bygge og utforme sine egne bedriftsnettverk ved hjelp av Ethernet teknologi og forlenge LAN-miljøene mellom geografisk spredte lokasjoner.

Tjenesten gir kunden full kontroll rundt Lag-3 ruting på trafikken og tjenestene som bruker IP-laget.

Tjenesten gir kunden frihet og fleksibilitet til å opprette samt administrere VLAN på ett samband uten å måtte involvere TDC.

 

Kontakt oss på 02150 eller klikk her hvis du vil ha hjelp til å finne riktig løsning for din virksomhet.