Hei og velkommen som kunde på Skybasert Telefoni

Vi ønsker å hjelpe deg i gang med oppsett av Skybasert Telefoni. Du skal nå ha vært gjennom en opplæring med vår kundeservice, men siden det er mye å tenkte på i oppstarter kan det være greit å ha et oppslagsverk.

Start med å logge på web for Skybasert telefoni. Så er du i gang. Her er de mest vanlige oppsettene, det kan være greit å starte med:

Anropsstyring

Define et hendelsesforløp for innkommende anrop til et hovednummer. Knytt sammen åpningstider, køer og lydfiler du har opprettet. Benytt funksjoner som tastevalg, felles talepostkasse, ring nummer for å viderekoble mm.

Køtyper – opprett og endre

Definer hvordan køen skal behandle innkommende anrop og hvordan køanropet skal presenteres til kø-medlemmene. Velg køtype ut i fra ønsket funksjonalitet.

Åpningstider

Definer din bedrifts åpningstider på ukedager, helligdager og egendefinerte datoer. Åpningstidsmalen benyttes i en anropsstyring for å skille på hva som møter innringer på definerte tider og dager.

 

Sky Telefoni app

Abonnent:
Se bedriftskatalogen over alle ansatte, logge inn og ut av køer, ringegrupper og sentralbord, betjene køsamtaler, viderekoble mm.
Last ned Sky Telefoni-appen


 

 

Spørsmål & svar – Telefoni

PIN og PUK

Alle kan se sin PUK kode på Min Side

Administrator kan se PUK kode i adm.grensesnitt (NB ringer du Get TDC, kan vi ikke gi ut koder over telefon!)

Forbruk

Bruker kan se sitt eget forbruk på Min Side.

Felles datakvote

Dersom bedriften har en felles datakvote, kan administrator styre tilgangen til data for hver enkel bruker i abonnementet. Dersom den totale mengden er brukt opp får adm beskjed. En bruker kan bruke dobbel så mye data som er tildelt – før han/hun strupes dvs at hastigheten går kraftig ned.

Mottar ikke samtaler

Sjekk:

 • Er du medlem
 • Er du pålogget kø
 • Sjekk hvor mange ring som er satt opp før samtale blir koblet videre
  • Køer/agenter/hvor lenge skal det ringe (anbefaler 30 sek)
Stenge hovednummer midlertidig

Eksempel høstferie, kursdag, el

 • Under kø – (std dersom alle telefoner er avlogget kø, er nummeret stengt)
 • Under anropslogging – (legge inn hva som skal skje når ingen svarer/ alle er logget av
  • Anrop – sjekker åpningstider – ring kø – ingen pålogget – les talemelding
 • Legges inn med dato og intervall og kan legges opp i god tid
 • Legg inn faste åpningstider
Hvordan lese inn talemeldinger
 • Spilles inn i forkant og legges i mediabanken
 • Anbefaler: Faste åpningstider, jul og ferier, kurs/konferanse, e.l.