Hei og velkommen som mobilbruker hos TDC

Har du mottatt porteringsbrev og informasjon fra kundeservice? I mellomtiden kan vi hjelpe deg i gang med å finne riktig apps og nettsider. Lenger ned på siden finner du også en oversikt over mest vanlige SPØRSMÅL & SVAR.

ABONNENT – Kommer du inn som abonnent (vanlig mobilbruker), kan du laste ned appen og komme i gang med oppsett i «TDC Mobil».

ADMINISTRATOR – Kommer du hit som administrator, kan du får nyttige tips og råd om hva du bør tenkte på for administrere abonnementene til din bedrift.

Lurer du på noe underveis? Start gjerne en chat med oss, så hjelper vi deg.

Abonnent

Kom i gang med ditt nye mobilabonnement:

1- Sett inn SIM-kort
2- Last ned appen TDC Mobil
3- Ring mobilsvar og les inn din hilsen

Administrator

Er du administrator for flere abonnement :

1- Gå inn på io.tdc.no/io (TDC Invoice Online)
2- Velg området du vil administrere

Applikasjoner for mobil

TDC Mobil app

 

Abonnent:
Mobilt sentralbord i lomma. Motta samtaler, søk opp og sett over samtaler. Meld deg inn og ut av køgrupper.
Last ned TDC Mobil-appen


Sky Telefoni app

Abonnent:
Se bedriftskatalogen over alle ansatte, logge inn og ut av køer, ringegrupper og sentralbord, betjene køsamtaler, viderekoble mm.
Last ned Sky Telefoni-appen


Min side

 

Abonnent:
Innstillinger, tilpasninger av ditt mobil abonnement. Aktivisering av nytt sim, oversikt PIN og PUK, oversikt over forbruk.
www.tdc.no/minside
MobilFlex

 

Abonnent:
Mobilinnstillinger
https://mobilflex.tdc.no

 

Mobilsvar

 

Abonnent:
Oppsett av mobilsvar
Ring tlf nr 94 50 50 50

 

TDC Invoice Online

 

Administrator:
Bestilling, sperring, endring av abonnement og SIM kort. Utvidelse av datapakke, bestille ekstra simkort.
https://io.tdc.no/io/

Spørsmål & svar – Mobil

PIN- og PUK-kode

Du kan få opplyst PIN- og PUK-kode ved å sende en e-post (med mobilnummeret det gjelder) til

Husk at du også alltid finner din PUK-kode via vår app (tilgjengelig for iPhone og Android): TDC Mobil

Du har 10 forsøk på å taste riktig PUK-kode. Dersom du taster den feil 10 ganger, vil SIM-kortet bli blokkert og du vil trenge et nytt kort, som du kan bestille ved å sende e-post til

Endre PIN-kode

Du kan endre PIN-koden ved å taste den feil 3 ganger, for så å taste inn PUK-kode. Når PUK-koden er godkjent får du tilbud om å opprette en ny PIN-kode på 4 siffer.

Du kan også endre PIN-kode ved å taste inn følgende i telefonapplikasjonen (som når du skal ringe ut):

**04* gammel PIN * Ny PIN * Ny PIN # (Eksempel: **04*1111*2222*2222#)

Deaktivere eller endre PIN-kode på mobiltelefonen

iPhone: Innstillinger -> Telefon -> SIM-PIN-kode.
Android: Innstillinger -> Sikkerhet -> SIM-kortlås -> Angi SIM-kortlås -> Fjern avhuking på ‘Lås SIM-kort’.

Portering

Portering (fra TDC)

For at du skal kunne ta med deg ditt mobilnummeret videre, enten som privatperson eller til ny arbeidsgiver, må mobiladministrator hos nåværende arbeidsgiver godkjenne dette. Mobiladministrator må sende mobilnummeret det gjelder, samt brukerens fulle navn og fødselsdato på e-post til ksmobil@tdc.no. Etter dette kan ny eier kontakte sin operatør for å bestille portering. Benytt gjerne Eierskifteskjemaet.

Portering (til TDC = bli kunde)

Dersom du vil ta med ditt nummer over til TDC må mobiladministrator bestille en portering av nummeret gjennom selvbetjeningsportalen Invoice Online, ved å gå til bestilling -> porter nummer. Her må nåværende og fremtidig eier av nummeret skrive under på et eierskifteskjema som mobiladministrator laste ned og opp igjen gjennom bestillingen i Invoice Online. Merk at en portering ikke vil bli godkjent dersom eierskifteskjema inneholder feil tidligere juridisk eier.

Eierskifteskjema Mobil (Norsk)

Eierskifteskjema Mobil (Engelsk)

Dekning

Hva kan jeg gjøre hvis jeg opplever dårlig eller ingen dekning?

Sjekk dekningen på lokasjonen du opplever problemer på; TDC mobilt dekningskart

Her er noen tips til hvordan du kan forbedre din dekning:

  • Forsøk å lukke alle åpne apper på telefonen. Dette da de kan stjele båndbredde på telefonen.
  • Forsøk å skru av mobildata på telefonen: 3G og 4G nettet kan ha problemer og da vil det i mange tilfeller hjelpe å benytte seg av 2G-nettet i stedet. 2G nettet er i tillegg mer stabilt og har lenger rekkevidde.
  • Skru av og på telefonen: Noen ganger trenger telefonen eller SIM-kortet å resette seg. Da kan det hjelpe å restarte telefonen.
  • Forsøk SIM-kortet i en annen telefon:Da kan man avdekke om det er noe galt med telefonen. Dette kan også i noen tilfeller hjelpe med å resette SIM-kortet.

Opplever du fortsatt dårlig dekning, gi oss en tilbakemelding til ksmobil@tdc.no

TDC i utlandet / priser/ roaminginformasjon

Du kan bruke ditt abonnement i utlandet. Dette forutsetter imidlertid at TDC har avtale med de ulike operatørene i utlandet.
TDC har roamingavtaler med en rekke utenlandske operatører for å sikre deg at du kan bruke mobiltelefonen din når du er ute og reiser. Avtalene dekker de fleste land og landsområder.
roamingoversikten kan du se hvilke operatører TDC har avtale med i utlandet. Dersom du har problemer med tjenesten, kan du forsøke en annen operatør i listen.
Når du reiser med mobilabonnement fra TDC, vil vi alltid varsle deg om hva det koster å benytte mobile tjenester i landet du kommer til. Da vil du ved ankomst i et nytt land motta en SMS som forteller deg hva det koster å ringe, motta samtaler og bruke mobildata.

Oppsett av MMS og internett

Automatisk oppsett av MMS og internett

Dersom du ikke automatisk får opp riktig oppsett, kan du laste ned oppsett for MMS og internett automatisk til din telefon ved å følge veiledningen på www.tdc.no/oppsett. Tast inn mobilnummeret ditt, type telefon og følg veiledningen. Merk at en omstart av telefonen kan være nødvendig for endringen trer i kraft.

Manuell oppsett av MMS og internett

Du kan også legge inn oppsettet manuelt ved å redigere parameterne du finner her;
iPhone -> mobilnett -> mobildatanettverk -> TDC Internet Norway for internett-oppsett og TDC MMS Norway for MMS-oppsett
Android -> innstillinger -> tilkoblinger -> mobilnett -> tilgangspunktnavn -> TDC Internet Norway for internett-oppsett og TDC MMS Norway for MMS-oppsett

Fyll inn følgende:

Internett Navn: TDC internet NorwayAPN: internet.no

MCC: 238

MNC: 01

APN-type: default,supl

Bærer: uspesifisert

MMS Navn: TDC MMS NorwayAPN: mms

MMSC: https://mmsc.tdc.dk:8002

MMS Proxy: inetproxy.tdc.dk

MMS Port: 8080

MCC: 238

MNC: 01

APN type: mms

Godkjenningstype: PAP

Bærer: Uspesifisert

Ingen øvrige felter behøver å være spesifisert.

Menyen kan se noe forskjellig ut alt etter hvilken telefon du har. Det finnes dessuten forskjellige versjoner av operativsystemet. Følg derfor din telefonmanual eller ta kontakt med produsenten hvis du ikke kan finne det riktige punktet på din telefon. 

Aktivere/bytte SIM-kort

For å bytte SIM-kort, logge inn på www.tdc.no/minside med mobilnummeret ditt som brukernavn. Dersom det er første gang du logger inn eller mangler passordet, kan du trykke på glemt passord. Så snart du er logget inn vil du se teksten ‘Aktiver nytt SIM-kort’ i tillegg til et bilde av et SIM-kort på høyre side. Trykk her, velg hvilket kort du vil bytte (om flere) og tast deretter inn de siste 8 sifrene på ditt nye SIM-kort. Har du spørsmål kontakt oss på ksmobil@tdc.no

Merk at ditt gamle SIM-kort vil slutte å fungere når aktiveringen/byttet av nytt SIM-kort er gjennomført, og vi vil dessverre ikke ha mulighet til å gjenåpne det.

Sperre SIM-kort

Dersom du skulle være uheldig å miste ditt SIM-kort eller av en annen grunn ønsker å sperre ditt SIM-kort kan du ringe 02150 eller sende e-post til ksmobil@tdc.no.
Merk at abonnementskostnadene vil fortsette å løpe selv om SIM-kortet er sperret.

Bestille nytt SIM-kort

For å bestille et nytt SIM-kort behøver vi en e-post med ønsket leveringsadresse og mobilnummeret det gjelder til ksmobil@tdc.no fra e-postadressen du har gjennom din arbeidsgiver.

Bestille ekstrakort (tale og data)

For å bestille ekstrakort tilhørende ditt mobilabonnement må mobiladministrator i din bedrift bestille dette gjennom Invoice Online ved å gå til bestilling -> ekstra SIM-kort.

Utvide datapakke

Datapakken fornyes ved månedsskifte, men om du har behov for en større datapakke eller ønsker en midlertidig økning, må dette bestilles av mobiladministrator i din bedrift. Utvidelsen skjer ved at mobiladministrator legger bestillingen inn i selvbetjeningsportalen Invoice Online eller ved å sende e-post til ksmobil@tdc.no med nummer og ønsket datapakke.
Merk at dersom ditt abonnement har vært strupet (satt ned til 64kbit/s) må en omstart av telefonen, etter utvidelse av datapakken, til for at strupingen skal opphøre. Ta kontakt med din mobiladministrator.

Nytt abonnement

Bestilling av nytt abonnement må gjøres av mobiladministrator i din bedrift. Ordren legges i selvbetjeningsportalen Invoice Online eller ved å sende e-post fra din firma-mailadresse til ksmobil@tdc.no.

Møtetelefon

Møtetelefonen 05119 gir deg muligheten til å avholde møter via mobiltelefon, uansett hvor i Norge du befinner deg. Løsningen fungerer også i de fleste land i Europa. Opptil 9 personer kan delta i konferansesamtalen, og startes ved at møteinnkaller ringer 05119 fra sin mobil og oppretter et møte ved å skrive inn ønsket møtekode. For at deltakerne skal bli med må de ringe 05119 og taste inn møtekoden. Her vil hver enkelt møtedeltaker selv stå for kostnaden. Du behøver ikke å ha mobilabonnement fra TDC for å kunne delta på møtet.

Dersom du eller møtedeltakerne befinner seg i utlandet, benyttes den danske løsningen for møtetelefon, nummer +45 90 90 90 90. Her kan man være opptil 15 deltakere og innkalling/opprettelse av møtet foregår på tilsvarende måte som for møtetelefon 05119.

Her gjelder vanlige priser for å ringe Danmark.

Aktivere/deaktivere «Samtale venter»

Denne tjenesten kan du aktivere dersom du vil at innkommende anrop skal være synlig på din telefon selv om du allerede er i en samtale. Du vil da få muligheten til å besvare det nye anropet ved at man setter eksisterende samtale på vent eller legger på.

Aktivere: Trykk *43# etterfulgt av «svar» knappen.
Deaktivere: Trykk #43# etterfulgt av «svar» knappen.

Innholdstjenester

Innholdstjenester kan inkludere flere typer tjenester hos en innholdstjenesteleverandør, deriblant avstemning på radio/TV, betaling av parkeringsavgift, kjøp i brus- og godteriautomat og lignende. Dersom man er usikker på hvorfor man er fakturert for en innholdstjeneste, må sluttbrukeren selv etterspørre innsikt i slik trafikk ved å sende e-post fra sin jobbmail til ksmobil@tdc.no. Du vil da få oppgitt hvem leverandøren er, og eventuelle innsigelser må rettes mot den aktuelle leverandøren.

Mobilsvar

Mobilsvaroppsettet kan du sette opp i Mobilflex Connect.

Guide Mobilflex Connect:

  • Logg på i Mobilflex Connect.
  • Velg «Mobilinnstillinger».
  • Velg så «Mobilsvar». Her kan du en endre språk, rekkefølge for avspilling av beskjeder og hvilke SMS som sendes til deg fra mobilsvarsystemet.