Feilmelding 24/7

Feil skal meldes i kundeportalen. Klikk her

Før du melder feil, sjekk følgende:

E-post: feilmelding@tdc.no
Telefon: 02150 / 21 50 21 50
Fra utlandet: +47 21 50 21 50

Du kan feilmelde alle produkter og tjenester levert av TDC døgnet rundt.

Feilmelding og serviceavtaler

Din serviceavtale (SLA) med TDC sikrer deg hurtig responstid ved feil avhengig av hvor kritisk feilen er og du kan feilmelde 24/7.
Respons- og rettetider avhenger av valgt SLA.

Definisjon av alvorligheten på en feil:

Større feil (Major): En feil som påvirker Tjenesten eller funksjonaliteten til Tjenesten samlet sett.

Mindre feil (Minor): En feil der tjenesten eller den sentrale funksjonaliteten kan være delvis uvirksom eller nedgradert, men fortsatt tilgjengelig for kunden, eller at kunden fortsatt vil gjøre bruk av tjenesten, og ikke er innstilt på å frigi den for umiddelbar feilhåndtering.

Klikk her for å se oppdatert driftsinformasjon på alle TDC sine produkter og tjenester.

Informasjon om serviceavtale (SLA)

Hvis det oppstår en feil på din tjeneste levert av TDC, starter feilhåndteringen umiddelbart etter at feilen er registrert hos oss og all nødvenig informasjon er innhentet fra kunden. Det kreves også bistand av kunden til en rekke tester under registreringen av feilen.

Med en standard serviceavtale (SLA) gjelder feilhåndteringen mellom kl 08:00 til 17:00 og forsetter neste dag, såfremst feilen ikke er rettet. Dersom kunden har behov for utvidet service utenfor tidspunktene til en standard serviceavtale, kan serviceavtalen oppgraderes til premium eller exclusive.

Standard Premium Exclusive
Kan melde feil Hele døgnet alle dager Hele døgnet alle dager Hele døgnet alle dager
Tjenestetider Mandag til fredag (virkedager)
08:00 – 17:00
Mandag til søndag
08:00 – 22:00
Mandag til søndag
Hele døgnet
Responstid Umiddelbart ved registrering av feilmelding Umiddelbart ved registrering av feilmelding Umiddelbart ved registrering av feilmelding
Maksimal feilrettingstid for en større feil som oppsto i løpet av tjenestetid 4 timer 3 timer 2 timer
Tilbakemeldinger til kunden i løpet av feilkorrigeringen < 2 timer
på SMS eller e-post
< 1 timer
på telefon, SMS
eller e-post
Løsningsrapport Kundeportal, SMS, telefon eller e-post Kundeportal, SMS, telefon eller e-post Kundeportal, SMS, telefon eller e-post

Ønsker du utvidet serviceavtale (SLA)?

Som kunde kan du også betale for utvidet feilhåndtering utenfor tjenestetiden definert i din serviceavtale. Prisene for utvidet feilhåndtering (utkalling) er:

Standard Premium Exclusive
10 000,- 7 500,-
(faktureres ved feil på eget utstyr)
7 500,-
(faktureres ved feil på eget utstyr)

Ønsker du å oppgradere din serviceavtale (SLA) hos TDC, kan du kontakte din account manager eller TDC Kundeservice på telefon 02150 eller e-post 02150@tdc.no