Faktura

TDC Invoice Online er vår selvbetjeningsløsning for fakturakontroll og kostnadsfordeling.

Her vil du finne:

  • Fakturaer i elektronisk format
  • Samlefaktura
  • Kostnadsoversikt
  • Online godkjenning
  • Skatterapporter og regnskapsfiler m.m.

Har du fakturaspørsmål ta kontakt:

E-post:faktura@tdc.no
Telefon: 02150 / 21502150
Fra utlandet: +47 21 50 21 50

Åpningstider mandag til fredag 08:00 - 16:00.

TDC er de eneste på markedet som tilbyr èn samlefaktura til sine kunder slik at du på en enkel og oversiktlig måte får full oversikt over din virksomhets kostnader. Vi hjelper deg med å spare tid, penger og ressurser og leverer en enkel kvalitetsløsning det lett kan bli vanskelig å klare seg uten.


Spørsmål & svar

Regnskapsrapporter, bilag, detaljrapporter og lignende

For å finne spesifisert faktura med alle tilgjengelige data. Logg deg inn på TDC Invoice Online og velg fanen «Standardrapporter».

Ønsker din bedrift hjelp til å hente ut rapporter, kan vi bidra med dette. Oppdraget belastes i henhold til medgått tid, og vi ber derfor om bekreftelse på forhånd.

Fakturakopi

Ønsker du kopi av faktura kan du sende en e-post til faktura@tdc.no med fakturanummer eller eventuelt fakturadato og/eller sum på faktura.

Innhold i faktura

Ønsker du spesifisering av innholdet i en faktura, kan du sende e-post til faktura@tdc.no eller ringe vår kundeservice på telefon 02150 eller 2150 2150, så kan vi besvare enkle fakturaspørsmål.

Endring av fakturaleveransen

Dersom du ønsker å endre måten vi leverer fakturaen på, behøver vi en e-post til faktura@tdc.no. Fint om du spesifiserer hvilket kundenummer (fakturapartnummer på selve fakturaen) endringen skal gjelde for. Vi tilbyr faktura per post, e-post og elektronisk (EHF).

På grunn av kostnader TDC har med produksjon og utsendelse av fakturaer vil det faktureres Kr 95,- for faktura sendt per post og e-post. Fakturagebyr bortfaller ved bruk av EHF.

Inkassovarsel

Dersom faktura ikke er betalt innen 4 dager etter forfallsdato sendes Inkassovarsel til kunde.  Inkassovarsel sendes alltid per post, uavhengig av hvordan fakturaen sendes til kunde (EHF, e-post eller per post).

Inkassovarsel har 14 dagers betalingsfrist – dersom betaling fortsatt uteblir, sendes kravet til Inkasso.

Har du mottatt Inkassokrav med overskriften ‘Betalingsoppfordring’ er renter og salær påløpt. Kunde skal betale dette direkte til det nye kontonummer som blir oppgitt. Ved betaling av hele beløpet av ‘Betalingsoppfordring’ blir fakturaen også dekket. Dersom kunde trenger dialog før faktura er sendt inkasso, kontaktes faktura@tdc.no. Dersom kunde trenger dialog etter at faktura er sendt inkasso, kontaktes no.ink@Lowell.com