Politiet velger TDC som leverandør av kritisk infrastruktur

Oslo, 15. desember 2016

TDC har igjen vunnet en storkontrakt, denne gangen med Politiet. Politireformen skal fornye og modernisere måten Politiet jobber på, og reformen oppfordrer blant annet til mer bruk av digitale verktøy og hjelpemidler for å få utført politiets tjenester funksjonelt og effektiv. TDC blir en viktig leverandør for å muliggjøre dette samfunnsoppdraget.

TDC er valgt som leverandør av den totale datakommunikasjonen til Politiet. Løsningen innebærer landsdekkende fjernaksessnettverk med over 400 IP VPN aksesser, som skal være totalt redundant, kryptert og fullt overvåket. Løsningen innebærer også leveranse av et multifunksjonsnett, internettsentral og mørk fiber. Kontrakten gjelder for 4 år, med opsjoner om forlengelse. Kontraktens totalverdi de 4 første årene er estimert til 111 millioner kroner.

-Vi er stolt og ydmyk over at TDC i hard konkurranse med andre leverandører, blir valgt som leverandør for Politiet for framtidsrettede moderne kommunikasjonsløsninger. TDC leverer løsninger til flere kunder som har samfunnskritiske systemer, der kvaliteten på infrastruktur og stabilitet er avgjørende. Vi ser fram til og gleder oss over å få muligheten til å drifte og levere dette også til Politiet, sier administrerende direktør i Get TDC, Gunnar Evensen.

Politiet får gjennom avtalen med TDC dekket sitt behov for en moderne kommunikasjonsløsning, et landsdekkende (inkludert Svalbard) fjernaksessnettverk (WAN) som skal støtte nåværende og fremtidige behov. I tillegg ønsker Politiet en leverandør som kan opptre som rådgiver og presentere forslag til løsninger som ivaretar den teknologiske utviklingen i markedet.

-Politiet trenger høy pålitelighet og motstandsdyktighet mot feil og et høyhastighetsnett som understøtter nye tjenester i Politiet. Vi tilbyr et nett som kan skaleres, er stabilt og som imøtekommer endringer i framtidsbehovene i Politiet, avslutter Gunnar Evensen.


Fakta om Politiet

  • Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen.
  • Politiet består av Politidirektoratet med underliggende enheter samt 12 politidistrikter og seks særorganer med ca. 15 500 ansatte og 20 000 brukere av IKT.  
  • Politiet er underlagt Justis- og politidepartementet.
  • For mer informasjon se www.politi.no


Om TDC

TDC i Norge inngår som en del av TDC- konsernet, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på 31,83 milliarder NOK (2015).TDC konsernet er størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil.

TDC i Norge leverer moderne og fleksible kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge. Løsningene implementeres på eget multiservice- nettverk som sikrer høy kvalitet til konkurransedyktige priser.Pressekontakt
Øyvind Husby
Direktør for samfunnskontakt
Mobil: +47 934 44 140
E-post: oyvind.husby@get.no