Get TDC tar Kristen-Norge med opp i skyen

Oslo, 01. desember 2016

Get TDC er valgt som eksklusiv tilbyder av framtidsrettede telekomløsninger til Kristen-Norges interessefellesskap (KNIF) og Den norske kirke ved Kirkepartner IKT (KIKT). Rammeavtalen gjelder for 4 år og omfatter rundt 5.000 virksomheter og 25.000 ansatte. Avtalen har et årlig potensial på rundt 50 millioner kroner. Get TDC leverer en skybasert bedriftsnettløsning, fast- og mobiltelefoni. Ansatte og frivillige får mulighet til å få privatabonnement Get Mobil som en del av avtalen.

- Vi tar bokstavelig talt med oss kristen Norge opp i skyen. Get TDC leverer en moderne skybasert bedriftsnettløsning, som gir bedre kostnadskontroll og oversikt over dataforbruk, samt en mer effektiv håndtering av medlemmer og kunder, sier salgsdirektør Tom Meier i Get TDC.

KNIF/ KIKT har gjort en grundig totalvurdering av leverandører som kan levere løsninger som opprettholder posisjonen som effektiv rådgiver for sine medlemmer. En viktig faktor ved løsningen Get TDC leverer er at man kan samle alle enheter i én teknisk løsning, samtidig som den åpner for at alle som jobber frivillig og har egne private mobilabonnement kan være en del av løsningen.

- Med kostnadseffektive telefoniløsninger fra Get TDC vil det være mulig for oss i Den norske kirke, både lokalt og sentralt, å forbedre samhandling og utnytte hverandres ressurser og erfaring i langt større grad. Get TDCs bedriftsnett løsning, integrert med Den norske kirkes felles IKT infrastruktur hos Kirkepartner IKT, vil bidra til å skape mer effektiv kommunikasjon mellom ansatte, frivillige og med kirkens medlemmer. Dette er nødvendig når vi skal bygge Den norske kirke for fremtiden, sier merkantil leder, Den norske kirke, Kirkepartner IKT, Knut Riksen jr.

- Vi valgte Get TDC fordi de var helt i toppen med tanke på teknologiske løsninger, samtidig som at de leverte det klart beste pristilbudet. Det er første gang vi har samarbeidet med Kirkepartner, og vi er veldig fornøyd med resultatet. Vi mener alle kirkesamfunn, organisasjoner og institusjoner vil spare mye på å benytte avtalen, sier forhandlings- og utviklingssjef Kåre Hegle i Knif Innkjøp.

Get TDC skal levere følgende:

  • Telefoniløsning med bucketprising, som betyr at alle brukere har én felles datakvote som fordeles etter behov i virksomheten. Løsningen gjør at man slipper problemer med overforbruk og negative overraskelser på faktura.
  • Nye skybaserte tjenester tilpasset behov – krever ingen investeringer for å komme i gang
  • Bedriftsnett med profesjonell sentralbordløsning som håndterer samtalestyring til køer og servicenummer, integrasjoner mot kalender, opplysningstjenester og SMS, alt levert i et elegant grensesnitt for betjening av løsningen

- Get TDC er veldig glad for å bli valgt som leverandør for Kristen-Norge, og vi er stolte over at vi kan levere moderne framtidsrettede løsninger som effektiviserer hverdagen og sikrer bedre samhandling blant svært mange medlemmer i KNIF/ KIKT avslutter salgsdirektør Tom Meier i Get TDC.


Fakta om KNIF (Kristen-Norges interessefellesskap)

En forening bestående av nærmere 70 medlemmer fra hele Kristen-Norge. Foreningen er åpen for organisasjoner, institusjoner og kirkesamfunn. I tillegg har KNIF også assosierte medlemmer. http://knifinnkjop.no/Infosider/OmKnif/OmKnif.aspx

Fakta om Kirkepartner IKT (KIKT)

Dette er Den norske kirkes egen leverandør av IKT-tjenester. Gjennom fellesanskaffelser ivaretar Kirkepartner kravene til at Den norskes kirkes IKT kjøp skjer etter Lov om offentlige anskaffelser.Kirkepartner IKT AS leverer i dag IKT-tjenester til mer enn 3500 brukere. Kirkepartner IKT AS tilbyr IKT-tjenester til alle enheter i Den norske kirke, og eies av kirken selv.https://kirken.no/nb-NO/kirkepartner/om-kirkepartner/

Om Get TDC

Get TDC i Norge inngår som en del av TDC- konsernet, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på 31,83 milliarder NOK (2015).TDC konsernet er størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil.

Get TDC i Norge leverer moderne og fleksible kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge. Løsningene implementeres på eget multiservice- nettverk som sikrer høy kvalitet til konkurransedyktige priser.


Pressekontakt
Øyvind Husby
Direktør for samfunnskontakt
Mobil: +47 934 44 140
E-post: oyvind.husby@get.no