TDC leverer framtidens kommunikasjonsløsninger til Bergen Kommune

Oslo, 26. oktober 2016

TDC er valgt som hovedleverandør av framtidsrettede og innovative kommunikasjonsløsninger for Bergen kommune. TDC skal levere et multimedianett til over 600 IP VPN lokaliteter i kommunen, internett- og telefoniløsninger for ansatte, skoler og gjestenett, samt velferdsteknologi for kommunens brukere. Verdien på kontrakten er rundt 200 millioner og gjelder for de neste 6 årene med opsjon på ytterligere 3 år.

-Det er en stor tillitserklæring at Bergen kommune igjen velger TDC som sin partner. TDC har hatt et avtaleforhold med Bergen kommune gjennom 20 år og har utviklet sine leveranser i takt med en storkommunes totalbehov for å effektivisere kommunens tjenester, sier salgsdirektør Tom Meier i TDC.

Bergen kommune har gjort en grundig totalvurdering på hvilken leverandør som kan levere best i forhold til kommunenes behov for de sikreste og beste kommunikasjonstjenestene for framtiden. TDC ble valgt i skarp konkurranse med andre leverandører og Kjetil Århus, direktør for Digitalisering og Innovasjon ser frem til et godt samarbeid også de neste årene.

-Når Bergen kommune inngår avtale med TDC, er det fordi de er den best kvalifiserte leverandøren i konkurransen. Bergen kommune vil med avtalen spare kostnader for tjenestene, få bedre datakvalitet gjennom forbedret systemintegrasjon og øke driftssikkerheten. Dette vil i sum bidra til å øke effektiviteten i Bergen kommunes tjenesteproduksjon. Vi er tilfredse med å inngå en ny avtale med TDC som skal bidra til nye innovative tjenester for kommunen i årene framover, sier Århus.

TDC skal stå for følgende leveranser til Bergen kommune:

  • Framtidens multimedia nett
    TDC leverer 600 IP VPN lokaliteter i Bergen kommune. Løsningen knytter sammen kommunens flere nett, i ett sikkert og pålitelig nett, og utnytter bredbåndbredden maksimalt. Det moderne multimedianettet støtter all kommunikasjon, datatrafikk, talebehov, alarmfunksjoner og sikkerhetsperspektiver.
  • Internett og telefoni
    Leveransen omfatter internett-tilgang for kommunens 17 000 ansatte, elevnett på kommunens skoler samt gjestenett i kommunens lokaliteter. I tillegg leveres fasttelefoni mobil telefon. Bergen kommune venter at mobilkommunikasjon i perioden vil øke og ønsker å understøtte mer mobilbruk i de ulike tjenesteproduksjoner kommunen leverer.
  • Velferdsteknologi
    TDC skal levere velferdsteknologi som blant annet vil understøtte trygghetsalarmer for kommunens brukere. Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde for Bergen kommune og TDC er stolt leverandør på dette området som har en spennende teknologisk utvikling foran seg.

-At TDC får lov å fortsette og levere konkurransedyktige framtidsrettede totalløsninger for en storkommune som Bergen, er vi veldig glade for og stolte over, avslutter salgsdirektør Tom Meier i TDC.


Fakta om Bergen kommune og TDC

2005-2011:
Bergen kommune velger TDC som leverandør av effektive kommunikasjonstjenester for kommunens datanett og telefoni
2011-2015:
TDC får fornyet tillit hos Bergen kommune som totalleverandør av telefoni og nettløsninger
2016- 2022 (+ 3 år) :
For tredje gang velges TDC som totalleverandør for Bergen kommunes framtidsrettede kommunikasjons- og tjenesteutvikling.

Get og TDC i Norge inngår som en del av TDC- konsernet, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på 31,83 milliarder NOK (2015).TDC konsernet er størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil.


TDC i Norge leverer moderne og fleksible kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge. Løsningene implementeres på eget multiservice- nettverk som sikrer høy kvalitet til konkurransedyktige priser.


Pressekontakt
Øyvind Husby
Direktør for samfunnskontakt
Mobil: +47 934 44 140
E-post: oyvind.husby@get.no