Patentstyret velger TDC

Oslo, 4. juni 2015

Patentstyret har valgt TDC som leverandør av en ny mobilkommunikasjonsløsning. Avtalen strekker seg i første omgang over 2 år.

Patentstyret har i flere år vært på utkikk etter en mer moderne og fleksibel telefoniløsning, og gjennom avtalen med TDC får Patentstyret både en ny abonnements- og trafikktjeneste for mobiltelefoni, samt en framtidsrettet sentralbord- og callsenterløsning fra Competella. For første gang utstyres også samtlige ansatte i Patentstyret med nye mobiltelefoner fra Apple og Samsung.

- Vi er godt fornøyde med valget av TDC som leverandør av nye telefonitjenester. Vår oppfatning er at TDC har god kundeforståelse, service og fleksible mobil- og kommunikasjonsløsninger, sier Otto Scharff, avdelingsdirektør i Patentstyret.

Patentstyret snakker daglig med kunder som har et ansvar for å forvalte store immaterielle verdier gjennom varemerker, patenter eller designrettigheter. Med senterets samordnede kommunikasjonsløsning og nyinnkjøpte smarttelefoner har de ansatte fått flere måter å dele dokumenter på, samt å samhandle med kolleger og eksterne kontakter i det daglige virket.

- Patentstyret har valgt en framtidsrettet og skalerbar kommunikasjonsløsning fra oss, som inkluderer mobiltelefoni fra TDC, sentralbord- og callsenterløsning fra Competella og samordnet kommunikasjon basert på Microsoft Lync via Nettsoft. Patentstyret har nå blant landets mest moderne komunikasjonsløsninger, som gir de ansatte en mer effektiv og fleksibel arbeidshverdag, sier Laurent Mahieu, salgs- og markedsdirektør i TDC.