TDC etablerer skandinavias ledende kabel-TV selskap

Oslo, 15. september 2014

Den danske TDC Gruppen kjøper Get A/S, Norges ledende leverandør av premium TV og bredbånd, for å etablere skandinavias største kabel-TV selskap. Med 1,7 millioner husholdninger tilknyttet og en omsetning på 7 milliarder DKK på kabel blir TDC Gruppen den ledende kommunikasjons- og underholdningsleverandøren i regionen.

"Kjøpet av Get er TDC Gruppens viktigste investering på mange år. Vi har ventet på denne muligheten og ser dette som en naturlig og tidsriktig utvidelse av vår virksomhet som sikrer TDC Gruppen posisjonen som en ledende skandinavisk leverandør av TV, underholdning og høyhastighets bredbånd via kabel. Dette er også et strategisk steg inn i forbrukermarkedet i Norge innenfor et virksomhetsområde vi kjenner meget godt fra den meget vellykkede og årelange driften av vår egen YouSee kabelvirksomhet i Danmark,” sier Carsten Dilling, administrerende direktør.

Get er leverandør til mer enn 500,000 husholdninger og i 2013 var selskapet den raskest voksende og mest lønnsomme leverandøren i det norske markedet.

Med kjøpet av Get vil TDC Gruppens kabelvirksomhet øke til samlet 1,7 millioner tilknyttede husholdninger, opp fra dagens 1,2 millioner under varemerket YouSee. Totalt 29 prosent av TDC Gruppens omsetning (2013 tall) vil komme fra kabelvirksomheten, og omsetningen forventes å øke.

“Get er en veldrevet virksomhet med innovative produkter i verdensklasse i et attraktivt marked med sterk vekstpotensial og en svært sterk økonomi. Bare med unntak for 2005 har Get hatt tosifret årlig vekst siden 2000 og er i dag blant de mest lønnsomme i Europa. Kjøpet styrker vår kabel-TV virksomhet på skandinavisk nivå samtidig som det sikrer en meget sterk tilstedeværelse både på forretnings- og forbrukermarkedene i Norge for TDC Gruppen”, sier Carsten Dilling.

Carsten Dilling understreker videre at TDC Norge og Get er en perfekt match, både fra et teknisk infrastruktur perspektiv og også med hensyn til den kommersielle tilnærming hvert selskaps ledelse bringer med seg til virksomheten.

TDC Norge eier et fiberbasert transmisjonsnettverk og fokuserer på større bedriftsskunder. Get eier et omfattende fiberbasert nettverk som kombinert med partnernett dekker nærmere 0,7 millioner husholdninger og Get fokuserer primært på forbrukere og små og mellomstore bedrifter. 

”TDC Gruppen og Get passer meget bra sammen. Get og YouSee kan kommersielt nyte godt av å dele best practices og å samarbeide om produktutvikling, innovasjon og innhold. På et mer teknisk nivå kan vi utnytte flere synergier ved å kombinere våre nettverk i en komplett norsk infrastruktur basert på fiber og coaxkabler. På B2B markedet vil vi over tid bli i stand til å tilby samme produktportefølje som TDC Gruppen tilbyr i Danmark,” sier Carsten Dilling.

Gets CEO fra 2000, Gunnar Evensen, fortsetter som leder av Get. Når handelen er gjennomført vil han lede samkjøringene av Get og den norske virksomheten til TDC slik at syneriene realiseres best mulig.

”TDCs virksomhet i Norge og Get utfyller hverandre svært godt, og vi er entusiastiske for alle de nye mulighetene som nå åpner seg. Vi gleder oss til å fortsette å utvikle de beste og mest brukervennlige produktene til kundene våre, og sammen videreutvikle vår satsing i bedriftsmarkedet. Med TDC på laget blir vi nå en enda sterkere virksomhet som vil styrke vår position i det norske markedet,” sier Gunnar Evensen.

TDC Gruppen vil kjøpe Get fra GS Capital Partners og Quadrangle Capital Partners for en pris på NOK 13,8 bn [DKK 12,5 bn]. Oppkjøpet vil være lånefinansiert og TDC vil samtidig justere sin dividenderatio til omtrent 60 % av Equity Free Cash Flow som betyr at man nå forventer en dividende på DKK 2,50 per aksje for 2014, mens den tidligere forventede dividenden har vært 3,70 DKK.

Oppkjøpet er bare underlagt godkjennelse fra det norske Konkurransetilsynet, og transaksjonen forventes å ville bli gjennomført i Q4 2014. J.P. Morgan har vært finansiell og Kromann Reumert juridiske rådgivere for TDC Gruppen i forbindelse med oppkjøpet.

Fakta om TDC Gruppen

 • TDC Group er et børsnotert selskap med hovedkontor i Køpenhavn. Selskapet har knap 8000 ansatte og omsatte i 2013 for cirka 24 millarder danskekroner
 • TDC Groups kabel-tv-forretning YouSee har cirka 1,2 millioner tv-kunder, tilsvarende  46 prosent av alle danske husstander. Cirka .430.000 husstander abonnerer i tillegg på bredbånd via kabel-nett.
 • TDC Groups musikktjeneste Play, som ble lansert i 2008 som den første i sitt slag innenfor for teleindustrien, er den største distributøren av betalt musikkstrømming på det danske markedet.
 • TDC Group er Danmarks største tilbyder av leiefilm over internett og kabel.
 • Med over 280.000 km fiber-, kobber- og coaxkabler kan TDC Group forsyne samtlige danske husstander med telefoni og Internett. Sammen med Danmarks mest stabile mobilnett på tvers av både 2G-, 3G- og 4G-teknologiene tilbyr TDC mobildekning til cirka 99 prosent av Danmark fra februar 2015. Selskapet driver dessuten et pan-nordisk fibernett.
 • TDC Group har fire merkevarer i privatmarkedet, dette er TDC, YouSee, Fullrate og Telmore. Telmore tilbyr kun mobilløsninger.

Fakta om Get

 • Get er den nest største kabel-TV leverandøren i Norge med en omsetning på NOK 2,4 milliarder og en fortjeneste før skatt, renter og avskrivninger (EBITDA) på NOK 1,1 milliarder (2013). Selskapets hovedkontor er i Oslo og selskapet har 840 ansatte. TDC Norge har i dag 180 ansatte.
 • Gets største forretningsområde er Kabel-TV og høyhastighets bredbånd og selskapet har 500,000 husholdninger og bedrifter tilknyttet inkludert et stort antall borettslag og boligsameier.
 • Selskapet eier og driver et stort hybrid nettverk (fiber og coax) i sentrale strøk i Norge. Ca 0,7 millioner husholdninger og bedrifter – inkludert de 500,000 allerede tilknyttede kundene – befinner seg innenfor rekkevidden av Gets og dets partneres infrastruktur.
 • I senere år har Get vunnet en rekke best-i-test priser for brukervennlighet, innovative produkter og god kundetjeneste.
 • I følge Post og teletilsynet, hadde Get sterkest vekst innenfor bredbånd og TV blant alle tilbyderne i 2013.
 • Gets kunder har tilgang til et høyhastighets nettverk med bredbåndsprodukter på opp til 200 Mbps. I 2013 gjennomførte Get en vellykket test på 1 Gbps i sitt hybridnettverk.
 • Gets kunder kan se TV på alle plattformer, hvor de ønsker når de ønsker, og de kan fjernstyre opptak på sine bokser med en Get app. De har tilgang til Norges ledende digital-TV tjeneste og over 150 av de mest populære norske og internasjonale TV-kanalene. Tjenesten inkluderer også et video on demand  tilbud med mer enn 6.000 titler.

For ytterligere informasjon:
TDC Presse
Telefon +45 70 20 35 10