Telenor må betale tilbake til TDC

Oslo, 27. mars 2014

Post og Teletilsynet har bestemt at Telenor skal betale tilbake 18 millioner til TDC, som Telenor har tatt for mye betalt av fra 2010 til 2012.  

Ettersom Telenor fortsatt er en så dominerende aktør i det norske telemarkedet er selskapet pålagt særskilte forpliktelser til ikke å diskriminere mellom de ulike aktørers tilgang til mobilnettet i Norge.

I 2012 fant Post og Teletilsynet at Telenor hadde brutt denne plikten og tatt for mye betalt av TDC. Telenor ble pålagt å tilby TDC en rimeligere avtale, med blant annet rundt 20 prosent lavere tilgangskostnad. Telenor var ikke enig, og klaget vedtaket inn for Samferdselsdepartementet - uten å få medhold. TDCs betingelser ble deretter justert ned i henhold til vedtaket.

Tilbakebetaling for første gang

TDC krevde deretter tilbakebetaling av det selskapet hadde betalt for mye i de foregående år (perioden august 2010 til mars 2012). Post og Teletilsynet har gitt TDC medhold i dette, og Telenor har nå måttet betalt tilbake rundt 15 millioner kroner pluss renter – til sammen omtrent 18 millioner kroner. Det er første gang hjemmelen for tilbakebetaling er benyttet i det norske telemarkedet.

Telenor har også denne gang klaget vedtaket inn for Samferdselsdepartementet.