TDC befester posisjonen i Norge

Oslo, 24. februar 2014

TDC Norge hadde et bra år i 2013, og leverte et resultat på nivå med 2012. Selskapet vokser stadig på mobiltelefoni, og vant en rekke store kontrakter gjennom året.

På tross av en reduksjon på 45 millioner i driftsinntektene, endte omsetningen likevel over en milliard. Årets resultat ble marginalt bedre enn året før, med 41 mot 40 millioner i overskudd.

- Vi hadde god tilstrømning av kunder i 2013, men oppnådde altså ikke vekst i omsetning. Dette skyldes bransjeforhold som fortsatt reduksjon i fasttelefoni og  reduksjon i termineringsprisene mellom operatørene, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Norge. Han sier videre at selskapet fortsatt vil prioritere lønnsomhet fremfor vekst.

Kivedahl forventer at TDC vil holde posisjonen i Norge også i 2014, på tross av sterk konkurranse i markedet og fortsatt fall av volum innen fasttelefoni. Det er innen mobiltelefoni og totale tale-løsninger selskapet vil fortsette å ta markedsandeler.

- Vi vil fortsette vårt fokus på kundeorientering og salg, samt fortløpende kostnadsoptimalisering. I 2013 reduserte vi våre driftskostnader med over 50 millioner. Det er også gjennomført tiltak som først vil gi effekt fra 2014. Vi ser derfor ganske lyst på året vi er inne i, sier Kivedahl.

Med utgangspunkt i sitt eget høyhastighets fibernett leverer TDC spesialiserte løsninger for profesjonelle brukere. Selskapet har kontorer over hele Sør-Norge.

- Vi ser nå at det har vært riktig av oss å ta posisjonen som spesialister på næringslivets behov. Det gir oss gode og fornøyde kunder, og dermed kan vi fokusere langsiktig og stadig ligge i forkant av utviklingen med våre tjenester og tilbud, sier Kivedahl.