Mobil Utland

Priser utland tale

Roaming i utlandet – Priser og dekning
Med mobiltelefoni fra TDC kan du benytte mobiletelefonen i de fleste land og landområder gjennom TDCs roamingavtaler. Se roamingoversikten for detaljer. Du kan derfor ha nytte og glede av mobiltelefonen din både på ferie og på forretningsreise.

Når du reiser med mobilabonnement fra TDC, vil vi alltid varsle deg om hva det koster å benytte mobile tjenester i landet du kommer til. Da vil du ved ankomst til det sted du reiser motta en sms som forteller deg hva det koster å ringe, motta samtaler og bruke mobildata. For øvrige priser kan du ringe gratis til vår servicetelefon som er +47 21 00 00 21.

Roam Like at Home
Roam Like at Home dekker sonene Norden og EU. Alt forbruk i disse sonene regnes som nasjonal tale og SMS og vil inkluderes i det nasjonale forbruket.

Færøyene og Grønland er ikke inkludert.

Samtaler fra Norge til utlandet
For å gjøre det enklest mulig for våre kunder har vi delt verden inn i ulike prissoner.

Sone Land Pris pr minutt
1, 4 Norden, USA og Canada Kr. 1,65
2, 3 EU, Europa Kr. 2,75
5,6,7 Øvrige land Kr. 8,80
  Satellitt telefoner Kr. 27,50

Samtaler mottatt i utlandet

Sone Land Pris pr minutt
4 USA og Canada Kr. 3,00
1, 2  Norden & EU Kr. 0,00
3 Europa Kr. 3,00
5-7 Øvrige land Kr. 10,00
  Satellitt Kr. 15,40

Samtaler foretatt i utlandet

NOK/min Til Norden og EU
Til Europa og USA Til resten av verden
Lokalt i sonen
Mottatte samtaler i sonen
Fra Norden og EU Som nasjonal tale 9,00 15,00 Som nasjonal tale 0,00
Fra Europa  7,00 9,00 14,00 9,00 3,00
Fra USA/Canada 12,00 12,00 18,00 9,00 3,00
Fra Verden 1 18,00 19,0 18,00 9,00 10,00
Fra Verden 2 12,00 15,00 20,00 9,00 10,00
Fra Verden 3 20,00 20,00 20,00 9,00 10,00
Fra Satellitt 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96

SMS og MMS sendt fra utlandet

NOK/min Norden og EU
Resten av verden
Satellitt
SMS Som nasjonal SMS 2,50 5,00
MMS Som nasjonal MMS 5,00 5,00

MMS/SMS sendt til utlandet

NOK/min Sone 1-7 Satellitt
MMS/SMS 1,58 1,58

Soneinndeling

Sone 1 Norden (Sverige, Danmark, Finland og Island)
Sone 2  EU
Sone 3 Europa
Sone 4 USA, Jomfrøyene (USA), Puerto Rico (USA) og Canada
Sone 5 Verden 1
Sone 6 Verden 2
Sone 7 Verden 3

Alle priser er eks. mva.
Det takseres pr minutt i alle land.

Priser gjelder fra 15. juni 2017