Bredbånd

Dedicated Wavelength

Full kontroll
Kunden har full kontroll over hvilken type trafikk som transporteres. tjenesten er transparent mht. ruting, pakkestørrelse og protokoller.

Full fleksibilitet

Tjenesten tilbys på 1, 2.5, 10 og 40 Gbit/s. Nasjonalt tilbys også ’passiv bølgelende’ hvor kunden selv står for optikk og dermed velger båndbredden man produserer.

Full sikkerhet

TDC har bygget opp et nordisk og europeisk nett med 100% backbone redundans. Vi kan derfor gi garanti for ulike føringer (separasjon) mellom linjer.