TDC BEKREFTER POSISJON SOM TOTALLEVERANDØR

Oslo, 22. april 2013

TDC BEKREFTER POSISJON SOM TOTALLEVERANDØR - STORE BESPARELSER FOR LANDETS FYLKESKOMMUNER

Tidenes største TDC-kontrakt utenfor Danmark er signert.  Innkjøpssamarbeidet for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune (BTV Innkjøp) valgte TDC som leverandør, nå også på telefoni. TDC skal levere 18.500 mobilabonnementer samt fasttelefoni og tilhørende tjenester til de tre fylkeskommunene, samt de fleste kommunene i de tre fylkene.

Høsten 2012 inngikk det samme innkjøpsfellesskapet en avtale med TDC om levering av bredbånd. Med denne avtalen bekrefter TDC posisjonen som totalleverandør for kommunikasjonstjenester.

Avtalen gir en vesentlig besparelse for Fylkeskommunene og kommunene i innkjøpssamarbeidet. BTV Innkjøp får med TDC som leverandør en besparelse på over 20 MNOK i året på tilsvarende tjenester som tidligere. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på 2 år.

TDC har nå samtlige Fylkeskommuner langs kysten fra Buskerud og helt til Hordaland, som kunder.

- Med besparelsen vi får ved å bytte telefoniløsninger fra Telenor til TDC, får vi betydelig mer midler som vi kan disponere på våre viktige offentlige oppgaver, til glede for våre innbyggere. Innkjøpsarbeidet er blitt profesjonalisert de siste årene, og dette arbeidet bærer nå frukter. Valget av TDC ble egentlig veldig enkelt. De hadde klart høyest score på alle våre variabler. Vi har allerede gode erfaringer fra TDC på bredbåndsområdet, nå ser vi frem til å utvide dette også på telefoni, - sier Innkjøpssjef i BTV Innkjøp, Roy Pettersen.

- For TDC er dette en viktig milepæl. Dette posisjonerer oss som en totalleverandør for kommunikasjonsløsninger, helt i tråd med vår strategi. Det er gledelig å få denne bekreftelsen i markedet. Vi takker for tilliten, er ydmyke for oppgaven, og ser frem til å levere våre produkter og tjenester til fylkeskommunene, sier Ketil Kivedahl, administrerende direktør TDC.Kontakt BTV:
Roy Pettersen, Innkjøpssjef BTV Innkjøp
Tlf: 32 80 86 06, Mob 97562979
www.bfk.no/innkjopOM BTV INNKJØP

Innkjøpssamarbeidet for Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp) har fagansvaret for innkjøp og logistikkvirksomheten i de tre fylkeskommunene.

Innkjøpstjenesten har ansvaret for inngåelse av rammeavtaler på forbruksvarer og tjenestekjøp, rådgivning og opplæring i innkjøp, samt innføring av egnede IT-systemer for styring av innkjøp og logistikkvirksomheten.

BTV Innkjøp har i tillegg en sekretariatsfunksjon for innkjøpssamarbeid med samtlige kommuner i Buskerud, 12 kommuner i Telemark, Fylkesmannen i de to fylkene og Høgskolen i Buskerud.

For nærmere informasjon om BTV Innkjøp, se www.innkjop.btvregion.no