TDC med ny storavtale i Agder

Oslo, 18. desember 2012

Fylkeskommunene og kommunene i Agder inngikk i desember kontrakt på inntil 100 millioner kroner med TDC. Avtalen gjelder leveranse av bredbåndskapasitet, internettforbindelse og et spekter av funksjonalitet i minst 8 år fremover.

Det er Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og alle Agder-kommunene som har gjort avtale med TDC. Kontrakten har en varighet på åtte år, med opsjon på ytterligere to år. For fylkeskommunene gjelder avtalen leveranser til datarom og spredenett til alle fylkeskommunale arbeidsplasser, mens de kommunale avtalene har spredenett som opsjon.
 
Fylkesrådmann Arild Eielsen i Det Digitale Agder forteller at det var TDC som best møtte de strenge kravene som ble stilt. – Offentlig tjenesteproduksjon er i stor grad avhengig av gode IKT-løsninger, og kontrakten med TDC er basert på strenge krav til et robust høyhastighetsnett som kan møte fremtidige behov.

–Leveransene fra TDC representerer et godt grunnlag for gode IKT-tjenester, og for videreutvikling av det interkommunalt samarbeidet i Agder på flere områder. De store innkjøpsvolumene som er organisert gjennom DDA (Det Digitale Agder) gir samtidig et gunstig prisbilde, sier Eielsen.

Administrerende direktør Ketil Kivedal i TDC er svært tilfreds med at selskapet fortsatt skal være leverandør til fylkeskommunene og kommunene i Agder. – En så omfattende avtale er en sterk tillitserklæring, samtidig som den bidrar til at vi fortsatt kan videreutvikle vårt tilbud til bedriftsmarkedet i denne delen av landet, sier Kivedal.

Avtalen har et økonomisk volum på omlag 100 millioner over totalt 10 år, hvorav 55 millioner er opsjoner på spredenett til enkeltkommuner. Disse spredenettene leveres per i dag av TDC.