TDC med fornyet tillit hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

Oslo, 7. november 2012

Statistisk sentralbyrå har i 4 år vært kunde hos TDC på fast- og mobiltelefoni. Som offentlig innkjøper måtte SSB dermed ut med nytt anbud etter at 4-års perioden nå går mot slutten.

Ansvarlig for anbudsprosessen hos SSB, Per Olav Løvbak, sier dette om avtalen: -Når vi nå har valgt TDC for 4 nye år, er det ikke fordi prisene isolert sett er lavest, men fordi forholdet mellom pris og kvalitet fremstår som klart best. Samtidig har vi 4 års erfaring å lene oss på, og dette representerer et solid og positivt beslutningsgrunnlag.

For SSB var det også viktig at TDC har gode løsninger for Unified communications; samordnet kommunikasjon. I løpet av 2014 skal SSB i Oslo flytte inn i nye lokaler, og i den forbindelse skal SSB vurdere nye løsninger for samordnet kommunikasjon, der fast-telefoni, mobiltelefoni, video, sms og chat integreres i samme system. I denne prosessen vil TDC bidra med rådgivning og løsninger.

- Vi er selvfølgelig svært godt fornøyd med at Statistisk sentralbyrå ble værende hos oss, sier administrerende direktør i TDC AS, Ketil Kivedahl. - Dette betyr at vi har levert i henhold til forventningene, og at vi er konkurransedyktige både når det gjelder løsninger, kompetanse, service og priser. For en kunde som SSB er gode kommunikasjonsløsninger helt forretningskritisk, og vi gleder oss til å ta fatt på
4 nye år med spennende utfordringer, avslutter Kivedahl.

Den årlige verdien av avtalen er omlag 3 millioner kroner.

Statistisk sentralbyrå har hovedansvar for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Rundt tusen medarbeidere bidrar til at samfunnsdebatt - og styring er basert på best mulig informasjon og fakta. SSB har kontorer i Oslo og i Kongsvinger, og publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no.