Ny Salgs- og Produktdirektør i TDC

Oslo, 14. mai 2012

Fra Ventelo til TDC

Laurent Mahieu, en av landets ledende kapasiteter innen kommunikasjonsløsninger for bedrifter, begynner 1. juni som Salgs- og Produktdirektør i TDC. Han kommer fra stillingen som direktør for bedriftsmarkedet i Ventelo.

Laurent har vært i telekom fra 1997, da han kom til Telenor. Fra FoU gikk han over i operative funksjoner med lederansvar, både i Norge og i Telenors internasjonale operasjoner i Afrika. En hovedoppgave var å utvikle umodne markeder ved å introdusere nye løsninger mot bedriftsmarkedet.

Fra 2007 var Laurent salgsdirektør for småbedriftsenheten i Telenor Business Norway, inntil han i 2010 gikk til Ventelo og en jobb som direktør for Ventelos Businessdivisjon.

Salgs- og produktdirektør i TDC fra juni 2012.

I juni starter Laurent i TDC, der han får et overordnet ansvar for salg og produktutvikling mot bedriftsmarkedet.
Her akter franskmannen å gjøre hverdagen både enklere og rimeligere for bedrifter ved å levere gode kommunikasjonsløsninger.

Laurent ser både muligheter og utfordringer i tiden som kommer:
"Bransjen er i en spennende utvikling, med et kraftig prispress som stiller store krav til spesialisering og kvalitet. TDC har solide løsninger innen telecom i viktige geografiske områder, og dette gir oss konkurransemessige fortrinn som vi må bli enda flinkere til å utnytte".

Fransk fokus - norsk lederstil

"Norsk lederstil er unik" sier Laurent. "Jeg forsøker å kombinere den med fransk fokus og struktur, men legger vekt på å dyrke den særnorske lagånden der folk har frihet under ansvar. Dette motiverer langt mer enn den franske kommandostrukturen, og bidrar til å skape resultater på sikt".


KONTAKTPERSONER

Ketil Kivedahl, administrerende direktør TDC AS
Mobil: +47 40 000 450
E-post: ketil.kivedahl@tdc.no