Finland best på videokonferanse

Oslo, 18 april 2012

I en fersk undersøkelse i regi av TDC og TNS Gallup om bruk av videokonferanse i Norge, Sverige og Finland viser det seg at finsk næringsliv ligger langt foran oss i Norge.

Undersøkelsen, som nylig ble gjennomført blant nesten 1000 virksomheter i Norge, Sverige og Finland, viste tydelige forskjeller i motivasjon og bruk når det gjelder videokonferanse. Forestillingen om at norsk næringsliv har ligget lengst frem i bruken av videokonferansen har fått en kraftig knekk:

Mens drøye 40 prosent av de spurte virksomhetene i Norge benytter videokonferanse som erstatning for deler av møtevirksomheten, er tilsvarende tall for Finland hele 73 prosent. Blant de svenske virksomhetene som deltok i undersøkelsen svarte 54 prosent at de benyttet videokonferanse.

Videokonferanseansvarlig i TDC i Norge, Peter Gustafsson:
"Undersøkelsen er interessant for oss på flere måter. Vi ser blant annet at kravene om bruk av videokonferanse for å kutte kostnader og reisetid er klart sterkere i Finland enn hos oss. Finnene har en praktisk og økonomisk tilnærming til dette, mens vi i større grad er opptatt av de miljømessige sidene ved videokonferanse.”

“Det ser ut til at finske og svenske ledere i langt større grad enn nordmenn motiverer sine ansatte til å erstatte møtereiser med videokonferanse: 50 prosent av finske ledere og 41 prosent av svenske ledere bekrefter dette, mens det tilsvarende tallet for norske ledere er 27 prosent.”

“Fremdeles er det mange som tror videokonferanse er teknisk komplisert og kostbart, så her ligger det en viktig informasjonsjobb for oss i TDC som leverer svært brukervennlige høykvalitetsløsninger.”


-------------------------------------
TDC først i Norden med videokonferanse som tjenesteleveranse
For å gjøre det enda enklere for næringslivet tilbyr nå TDC en egen tjeneste der kundene kan abonnere på videokonferanse som en tjeneste driftet av TDC. Dermed elimineres alle investerings- og kompetansebehov på kundens side, isteden betales det en månedlig avgift for å få tilgang til videokonferanse – både som fast installasjon på møterom og som PC/Mac-løsning.