Riksrevisjonen valgte TDC

Oslo, 16 april 2012

Riksrevisjonen har valgt TDC som ny leverandør av abonnements- og trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni. Avtalen har en verdi på rundt 4 millioner kroner, og inkluderer i tillegg leveranser av mobiltelefoner og utstyr.

 - Med denne kontrakten befester vi og styrker vår posisjon som leverandør av telefoni- og nettløsninger til offentlig sektor i Norge, sier administrerende direktør i TDC AS, Ketil Kivedahl.

Kontrakten, som har en varighet på fire år, skal dekke Riksrevisjonens totale behov for telefoni. Det innebærer at TDC skal levere abonnements- og trafikktjenester for både mobil- og fasttelefoni. Kontrakten inkluderer også leveranser av mobiltelefoner og utstyr til Riksrevisjonens 550 ansatte gjennom en egen e-handelsløsning fra One2Cel.

Som en del av kontrakten tilbyr TDC også tjenester og løsninger for integrasjon mellom mobiltelefoni, fasttelefoni og e-post.

Med de valgte løsningene fra TDC ønsker Riksrevisjonen å øke medarbeidernes tilgjengelighet på både telefon og e-post i arbeidstiden, samt tilby en komplett kommunikasjonsløsning for medarbeidere som er på tjenestereiser eller benytter seg av hjemmekontor.

- Vi er både stolte og ydmyke over at Riksrevisjonen har vist oss denne tilliten, i sterk konkurranse med de fleste andre operatører i markedet. Denne kontrakten er nok et bevis på at TDC tilbyr fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger, av høy kvalitet og til riktig pris, avslutter Kivedahl.  OM TDC
TDC er en totalleverandør av kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. Over eget eid DSL- og fibernettverk tilbyr TDC det samme tjenestespekteret i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vår nordiske styrke ligger i å gi kundene våre tett oppfølging og en solid markedsinnsikt ved lokal tilstedeværelse.
TDC er den eneste nordiske data- og teleoperatøren som investerer i lokale aksessnett med bredbåndskapasitet. Selskapet har bygget nettverk i og rundt 80 av de største byene i orden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som utgjør ett av Europas raskeste nett.
TDC i Norge inngår i det nordiske TDC-konsernet, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på rundt 26 milliarder DKK (2010). I Norge er TDC i dag 200 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn og Mandal.

OM RIKSREVISJONEN
Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, og har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. Riksrevisjonens overordnede oppgave er å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
Riksrevisjonen har totalt ca. 550 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, men rundt 100 av de ansatte har kontor utenfor Oslo.
Riksrevisjonen utfører tre typer av revisjon – regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, fordelt på seks avdelinger. I tillegg en administrasjonsavdeling som arbeider med drift, økonomi, personalsaker, IKT, informasjon og koordinering av internasjonalt arbeid.
For nærmere informasjon om Riksrevisjonens organisering og virksomhet, vises det til våre hjemmesider på www.riksrevisjonen.no