Bufetat valgte TDC-løsninger

Oslo, 24. oktober 2011

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) har inngått en avtale med TDC om datakommunikasjon (WAN). Anbudet har en verdi på 20 millioner kroner, og strekker seg over to år med opsjon på videre leveranser i ett pluss ett år.

TDC skal levere en landsdekkende innovativ kommunikasjonsløsning for Bufetat. Tjenesten er en redundant IP-VPN tjeneste bygget på den siste gjennomprøvde teknologi fra TDC.  Tjenesten gir økt driftssikkerhet og tilgjenglighet for etatens brukere.

- TDC har fått gode tilbakemeldinger på tilbudet vårt, blant annet at vi var fremtidsrettede i vår løsning og at vi presenterte en bedre økonomi i vårt tilbud. Vårt løsningsdesign dekker alle Bufetats krav, forklarer administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC AS.

Bufeatet er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets organ for barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner, og med til sammen ca. 300 større og mindre lokasjoner spredt over hele landet. Etaten har ca 5000 ansatte, og til sammen ca. 7000 IKT-brukere.
I tillegg til etatens fast ansatte, benytter fylkesnemdene og Kirkelige familievernkontorer også seg av de tjenestene og produktene som Bufetats IKT-seksjon tilbyr.

- Vi er særdeles tilfredse med denne tildelingen. Dette beviser igjen at TDC tilbyr produkter og tjenester av høy kvalitet til riktige priser. Vi ser frem til å levere iht. de forventningene som er skapt, slik at begge parter opplever partnerskapet som fruktbart, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC AS.


Kontaktperson:
Ketil Kivedahl, adm. direktør TDC AS
Mobil: +47 40 000 450
E-post: ketil.kivedahl@tdc.no