Statens vegvesen valgte TDC

Oslo, 23. august 2011

Statens vegvesen har valgt TDC som sin nettleverandør for de neste fire årene. Kontrakten har en verdi på rundt 100 millioner kroner og betyr at vegvesenet bytter kommunikasjonsleverandør fra EDB ErgoGroup til TDC og deres løsninger.

- Dette er en stor, og ikke minst viktig, kontrakt for TDC. Vi ble vurdert som best på kombinasjonen av pris og kvalitet. Det betyr mye for oss, sier administrerende direktør i TDC AS, Ketil Kivedahl.

Kontrakten innebærer at TDC får det totale ansvaret for vegvesenets dataløsninger. Noe vil gå via TDCs eget bakkenett, noe via satellitt.

- Prosessen som nå er avsluttet har vært veldig grundig og pågått i ett år. TDC pekte seg til slutt ut som best både på kvalitet og pris, sier Bjørn Vidar Saltrø i Statens vegvesen.

I tillegg til kommunikasjonen mellom hovedkontor, 72 trafikkstasjoner og de regionale vegkontorene skal TDC også ha ansvaret for at vegvesenets fotobokser, tellepunker, overvåkningskameraer med mer er operative 24/7. TDC skal også være en rådgiver og samarbeidspartner for vegvesenet på trender og utvikling på IKT-området, lokalisere mulige trusler og sørge for at vegvesenet ligger langt fremme på området.

- Kontrakten er viktig for oss både økonomisk og praktisk. For offentlige etater er det avgjørende å ha god og sikker tilgjengelighet. Når vi snakker om overvåkning av tunneler for eksempel, har det også noe med trafikksikkerhet å gjøre. Da er det avgjørende å ha en partner som har løsninger som fungerer til enhver tid, sier Saltrø.

- Vegvesenet er en svært viktig offentlig etat som vi er stolte over å kunne samarbeide med fremover, sier Kivedahl.

Kontaktpersoner:
Ketil Kivedahl, adm. direktør TDC AS
Mobil: +47 40 000 450
E-post: ketil.kivedahl@tdc.no

Bjørn Vidar Saltrø, Statens Vegvesen
Mobil: +47 958 42 205
E-post: bjorn.saltro@vegvesen.no


Om TDC

  • TDC leverer moderne og fleksible kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. Løsningene implementeres på eget multiservicenettverk som sikrer høy kvalitet til konkurransedyktige priser. TDC har 215 ansatte i Norge og omsetter årlig for i overkant av en milliard NOK.
  • TDC i Norge er en del av TDC-konsernet, Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på ca 36 milliarder DKK (2009) og rundt 15.000 ansatte.

Om Statens vegvesen

  • Statens vegvesen omsatte i 2010 for rundt 35 milliarder kroner og har 5.500 ansatte.
  • Som vegadministrasjon for fylkeskommunene og staten har de ansvar for planlegging, bygging, forvaltning og drift og vedlikehold av riks – og fylkesvegene. De har og ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene.
  • Andre viktige oppgaver er kontroll av kjøretøy, tilsyn med trafikkopplæring og gjennomføring av førerprøver.
  • I saker som gjelder riksveger er Statens vegvesen underlagt Samferdselsdepartementet. I saker som gjelder fylkesvegene er de underlagt fylkeskommunene.
  • Det er 10.400 kilometer riksveger og 44.200 kilometer fylkesveger i Norge.

For mer informasjon se www.vegvesen.no