TDC tilbyr gratis videokonferansemøter ved flyforsinkelser på grunn av askeskyen

TDC tilbyr sine kunder gratis videokonferansemøter ved flyforsinkelser på grunn av askeskyen

Den nordiske telekomleverandøren TDC tilbyr alle kunder gratis videokonferanser ved kanselleringer eller forsinkelser av fly på grunn av askeskyen. Tilbudet gjelder videokonferanser mellom alle de nordiske landene.

Askeskyen fra vulkanen Grimsvötns på Island, har allerede rammet flere land, deriblant Norge. Dette har dessverre ført til at flyreiser har blitt forsinket, eller i verste fall innstilt. TDC ønsker å hjelpe kunder som er rammet av askeskyen ved å tilby gratis videokonferanser. TDCs videokonferanser kan overføres mellom alle de nordiske hovedstedene: Oslo, Stockholm, Helsinki, og København, samt mellom byene Stavanger, Bergen og Kristiansand i Norge, Göteborg og Malmö i Sverige og Tampere og Turku i Finland. TDC bruker vanligvis dette utstyret internt, men i denne aktuelle situasjonen med fare for forsinkede og kansellerte fly, tilbyr TDC sine kunder gratis bruk av videokonferanse-fasilitetene.

TDC er en nordisk leverandør av telekommunikasjonsløsninger til bedrifter og offentlige virksomheter. TDC er vel klar over at det  å kunne møtes ansikt til ansikt spiller en stor rolle for bedrifter og virksomheter - i dag og i fremtiden. Disse møtene trenger ikke innebære fysisk reiser. Ifølge en undersøkelse TDC har gjennomført kan opp mot hvert fjerde møte holdes virtuelt. Videokonferanser er et eksempel på et slikt virtuelt møte.

Hvis du er TDC kunde og ønsker å benytte dette tilbudet, vennligst kontakt kontakt@tdc.no. Møtene kan holdes på TDCs kontorer i ovennevnte byer.
Møtene kan bestilles gratis, mens askeskyen påvirker flytrafikken. Bekreftede og bookede møter kan avholdes uavhengig av status for askeskyen.