Nyheter

TDC tilbyr Internett-aksess med IPv6

Det begynner å bli tomt for ledige IPv4-adresser i verden, og IPv6 tas stadig mer i bruk. IPv4 og IPv6 vil eksistere side om side i lang tid, men alle virksomheter bør starte å planlegge overgangen til IPv6. TDCs nordiske IP-stamnett støtter IPv6, og TDC har IPv6 mot NIX og alle store samtrafikk-partnere. TDC kan levere Internett-aksess med IPv6-adresser de fleste steder i landet. Dette er en såkalt dual-stack løsning, dvs at kunden får både IPv4 og IPv6 på sin Internett-aksess.