Expert-kjeden valgte samordnet kommunikasjon fra TDC for hele Norden

Oslo 27. januar 2011

Expert-kjeden har inngått en fire års avtale med TDC for virksomheten i alle
de fire nordiske land. Leveransen omfatter helhetlig datanett (IP-VPN), telefonitjenester og sentralbordløsning i og mellom elektrokjedens hovedkontor, lagre og butikker i Norge, Finland, Sverige og Danmark.
Avtalen har en verdi på omkring 50 millioner kroner over fire år.

Expert AS er et av Nordens største handelsselskap innen forbrukerelektronikk, med ca 900 butikker som betjener et kvalitetsbevisst og krevende marked i de nordiske land og Estland.

- Vi valgte TDC fordi vi ønsket en leverandør som kunne levere en helhetlig Nordisk løsning og som gir oss gode forutsetning for kostnadseffektiv drift av våre butikker, hovedkontor og lagre. At TDCs løsninger for samordnet kommunikasjon også medfører betydelige besparelser for Expert var tungtveiende i valget av leverandør, sier IT- og logistikkdirektør Magne Solberg i Expert-kjeden.

TDC leverer enhetlige tjenester som kan implementeres i hele Norden. Ett eksempel på smarte løsninger er at sentralbordløsningen, som alle land benytter seg av, er sentralt driftet fra Sverige og at TDC gir tilgang på tjenestene uten kostbare investeringer i de enkelte land. Det er også fokusert på løsninger som er optimale med tanke på effektiv butikkdrift og dette vil komme både egeneide og franchisebutikker i Expert til gode.

 - Vi har fått en omfattende avtale der vi fremstår som en komplett leverandør for Expert - dette er en total og fullstendig integrert løsning som dekker hele spekteret av kommunikasjon.  Dette gjør at vi påtar oss et stort ansvar, men med TDC sitt fokus på Nordiske kunder og vår erfaring med tilsvarende leveranser, mener vi at vi er fullt ut beredt til å oppfylle Expert-kjedens forventninger.
I vårt samarbeid ligger det også muligheter for ytterligere å øke omfanget av nordiske tjenester.  Sånn sett er det oppsider for begge parter, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC AS.

Som en av Nordens største elektrokjeder stiller Expert store krav til IKT-løsninger, som sørger for vareflyt og øvrig logistikk. I tillegg skal datanettverket håndtere butikkapplikasjoner, tale og demonstrasjonsprogrammer i forretningene.

Kontaktperson:
Ketil Kivedahl, adm. direktør TDC AS
Mobil: +47 40 000 450
E-post: ketil.kivedahl@tdc.no