Mobilfunksjoner

Flexdata Fri

Med Flexdata Fri betaler du en fast pris hver måned for bruk av nasjonal mobildata. Det tilbys pakker fra 100MB til 10GB alt etter behov. Bruk over fastprisavtalen belastes etter avtalt prisliste.