Mobilfunksjoner

Saldomax

Nå kan du være sikker på at mobilregningene dine ikke løper løpsk.

Med Saldomax kan du selv velge hvor mye du vil snakke for.
Du setter et tak på regningens størrelse slik at du unngår å bli overrasket når du mottar mobiltelefonregningen din.
Når ditt samtaleforbruk har nådd dette taket blir mobiltelefonen din automatisk sperret slik at du ikke kan ringe fra den. Igangsatte samtaler vil imidlertid ikke bli avbrutt. Til tross for sperringen kan andre likevel ringe til din mobiltelefon. Du vil alltid kunne ringe til 112 og 02150 (TDC Kundeservice).

Tak på din mobilregning
Du velger selv hvor mye du vil snakke for på din mobiltelefon og du kan velge mellom forskjellige beløpsgrenser.
Den grensen du setter omfatter kun hva du maksimalt vil snakke for inntil du mottar din neste telefonregning. Din saldo blir alltid nullstilt i Saldomax når du mottar en regning.

Du kan velge mellom følgende 10 beløpsgrenser:

  • 25,- kr.
  • 50,- kr.
  • 75,- kr.
  • 150,- kr.
  • 250,- kr.
  • 500,- kr.
  • 750,- kr.
  • 1.000,- kr.
  • 1.500,- kr.
  • 3.000,- kr.

Bruk av mobiltelefon i utlandet
Når du ringer fra utlandet må du være oppmerksom på at samtaleforbruket kan overskride den avtalte maksimale beløpsgrensen. Det skyldes at samtaler i utlandet først blir registrert hos TDC med noen dagers forsinkelse. Når du mottar anrop i utlandet blir det ikke regnet med i Saldomax. Det vil si at du kan motta anrop som blir fakturert selv om Saldomax er nådd.