TDC og Vodafone inngår nordisk partnerskap

Oslo, 30. mars 2010
TDC og Vodafone har inngått et stort nordisk partnerskap. Det strategiske samarbeidet vil skape en samlet global plattform for TDCs og Vodafones kunder.

”Vårt samarbeid med Vodafone vil gjøre livet enklere for våre globalt orienterte kunder i Norden. Våre løsninger kan nå tas med til andre verdensdeler i full utstrekning og med alle funksjoner intakte. Også i forhold til roaming vil det være fordeler å hente”, sier TDCs nordiske direktør, Jens Munch-Hansen, som også på sikt forventer seg gode resultater av et tett samarbeid om produktutvikling mellom TDC og Vodafone.

TDC slår Telenor av banen
Vodafone og TDC har samarbeidet på det danske markedet siden 2001. Tidligere samarbeidet Vodafone på nordisk nivå med Telenor, men de er nå valgt bort til fordel for TDC.

”Vodafone har som verdens største privateide mobilselskap fritt valg på alle hyller når de skal velge samarbeidspartnere. Det er derfor svært gledelig at de nå velger TDC som medspiller i Norge og Norden. For meg er dette en bekreftelse på at TDC kvalitetsmessig er minst ett skritt foran alle andre på det nordiske bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Norge.”

Også hos Vodafone er det tilfredshet med avtalen.  CEO Richard Daly, fra Vodafone:

”Ifølge våre vurderinger har TDC den beste infrastrukturen og de beste produktene for å møte behovet til bedriftskunder i Norden. Vi forventer oss mye av synergien som vil oppstå mellom TDCs dype nordiske kjennskap og våre globale ressurser. Dette vil konkret og i praksis komme kundene til gode.”

Ytterligere opplysninger:
TDC Presse, tlf. + 45 70 20 35 10