Nyheter

Bedre mobilnett for TDC-kunder

TDCs mobilkunder kan se frem til enda mer kostnadseffektive og fleksible mobiltjenester når tjenestene nå skal flyttes over på en helt ny infrastruktur.

TDC Norge benytter seg av Telenors mobilnett. Telenor har inngått en avtale om å skifte ut hele infrastrukturen for mobiltjenester, og forbedringene i nettet kommer dermed også TDCs kunder til gode. TDC-kundene får dermed nyte godt av å være knyttet til en operatør som arbeider spesielt mot bedriftsmarkedet og dette markedets spesielle behov, samtidig som de får nyte godt av ett av verdens mest moderne og effektive mobilnett.

Huawei og Starent Networks er valgt som teknologileverandører av henholdsvis radionettverk og mobilt kjernenett for Telenor.

Avtalen dekker leveranse av utstyr på tvers av teknologigenerasjoner og frekvensbånd, og omfatter multibasestasjoner for både 2G og 3G/UMTS. Leverandørskiftet medfører også en digitalisering ved at hele radionettet og kjernenettet løftes over på en IP-basert plattform, heter det i en pressemelding fra Telenor.

- Dette er den største fornyelsen av det norske mobilnettet vi noen gang har foretatt, og skaper et solid fundament for videreutvikling av tjenester og tjenestekvalitet i Telenors mobilnett, sier Ragnar Kårhus som er leder av Telenor Norge.

Mobilkundene som er knyttet til det nye nettet vil nyte godt av bedre og mer innovative tjenester over hele landet. Målet er å øke kvaliteten både når det gjelder kapasitet, hastighet og stabilitet.

Ifølge Dagens IT investeres det ca 400 millioner kroner over en toårs-periode i oppgraderingen av nettet. Valget av leverandører har blitt foretatt etter en omfattende anbudsprosess med forhandlinger.

- Teknisk kvalitet, troverdighet i forhold til omfattende utskiftning av utstyr, samt kommersielle betingelser var i kombinasjon avgjørende, sier Ragnar Kårhus i pressemeldingen fra Telenor.

TDCs norske kunder vil få akkurat de samme mulighetene og forbedringene som øvrige kunder i Telenors nett. Samtidig opprettholder TDC Norge sitt skarpe fokus på å tilby konkurransedyktige mobiltjenester som er spesielt tilpasset profesjonelle brukere og behovene i offentlig sektor og privat næringsliv.