Nyheter

TDC endrer rutiner for vedlikeholdsvindu 1. mars 2008

Som et ledd i vårt løpende arbeid med å optimalisere nettverkskvaliteten og våre interne driftsrutiner, er det besluttet å harmonisere våre nordiske vedlikeholdsvinduer.

For våre kunder vil dette ikke medføre forandringer i forhold servicenivå, tvert imot vil det innebære en mer stabil tjenestekvalitet, siden service blir utført til samme tid i alle nordiske land.  Med nordisk harmonisering av servicevinduene sikrer TDC seg samtidig muligheten til å videreutvikle tjenestene for enda bedre å møte våre kunders behov.

Vi gjør oppmerksom på at vedlikehold og oppgraderinger i nettverket er ihht TDCs standardvilkår, i Avtale om tjenestekvalitet (SLA), ansett å være av prosessmessig art, og vil ved nødvendighet bli utført innenfor varslede nye tidspunkter fra og med 1. mars 2008.

Planlagt vedlikehold i nettverket blir per i dag utført natt til lørdag mellom klokken 00:00-06:00 og/eller natt til mandag mellom klokken 02:00-06:00.

I henhold til ovennevnte nordiske harmoniseringsprosess vil følgende vedlikeholdsvindu gjelde i TDCs nett fra og med 1. mars 2008:

  • Mandag mellom klokken 00:00 – 05:00, og
  • Mandag – søndag 06:00 – 07:00 (med maksimum 5 minutters avbrudd pr vedlikeholdsvindu)


Dersom det er spørsmål til ovenstående, ta kontakt med vår kundeservice på telefon 02150 eller per e-post: 02150@tdc.no