Samtrafikk

Samtrafikk

TDC tilbyr samtrafikk. Fra 01.01.2017 er termineringsprisene NOK 0,065 for samtaler til mobil og 0,006 for samtaler til fastnett. Det er ikke startavgift på samtalene.