Mobil Velkomst

Mobil Velkomst

Mobil Velkomst gir deg mulighet til å gi informasjon til innringer før samtalen besvares av agent. Tjenesten inneholder en tidsmodul som gir deg mulighet til å gi forskjellige meldinger innenfor og utfor åpningstid og også bestemme om samtalen skal styres til ringegruppe, mobilsvar eller termineres eller opplest melding.