Viderekobling

Viderekobling

Med Viderekobling kan du enkelt og raskt få viderekoblet dine anrop til enten Mobilsvar eller til et annet telefonnummer.

Du kan endre din viderekobling ved hjelp av:

For kode skal man taste:
* kode * funksjon * nummer #

Kode: 121 Alle innkommende anrop
122 Innkommende anrop som ikke besvares
123 Innkommende anrop ved avslått mobil/utenfor dekning
124 Innkommende anrop ved opptatt
Funksjon: 1 Aktiver
0 Deaktiver